Касиет

  • Аалымдын касиетинин баяны

    Аллахтын элчиси (ﷺ) айтты: Аалымдар менин мурасчыларым, себеби адамдарды туура жолго салып жаман жолдон кайтарат. Ошондой болгондон кийин аалымдарды урматтап…

    Толугу менен »
Back to top button