alternatetext Багымдат: 04:33 | alternatetextКүн чыгуу: 06:14 | alternatetext Бешим: 13:04 | alternatetextАср: 17:50 | alternatetextШам: 19:50 | alternatetextКуптан: 21:34
Ырлар
Эң мыкты

ЖИГИТТЕР — Чек арада курман болгон жоокерлердин жаркын элесине

Жигиттер, кайрандарым, апаат кунү,
жалындык бир силерге, бир Кудайга.
Мекен да тирүү экен, аалам тирүү,
жигитке жүрөк берсе, булкуна алган!…
Бийиктин баркын — баасын барчын билет,
шумкарга тагдыр буйруйт шукшурулган.
… Мекендин жүгү мага артылды деп,
Мекендин асманына учту бир жан…
Балапан үчүн бакта уядагы,
батперек учуп турган асман үчүн —
Жаныңа алмаштырдың Күн-ааламды…
Сен эми өмүр болуп кайтаарың, чын!
Кудайдын жүрөгү адам, канаты адам,
болдуңар жүрөк дагы, канат дагы.
… Жакыным болдуң жерди каратпаган,
алысым болдуң асман тараптагы…
Бегиң жок үчүн чебин, теңин билээр,
Бийиң жок үчүн зарды, арды билээр —
Өлүмдү карай силер чегиндиңер!
Мекеним болуп турдуң ар бириңер!
Акыркы мүнөттөрдө, күлгүн өмүр,
эмнеде болду экен эс-ойуңар?
…Силердин төбөңөрдө ким бирөөнүн,
илинбей калган эски чокою бар!…
Эмнелер келди экен ой-санааңа,
Жашадым деп ойлодуң, жашабадым…
Аядың апакеңди жол караган,
таядың тайып аткан Асабаңды!
Өмүрдү аядың го жалжылдаган,
өлкөңду аядыңбы жетиле элек?
… Боло алат тура Мекен жалгыз адам,
Мекенсиз адам, бирок жетим өлөт!…
Таянаар кишиң калбай жан жагыңда,
өбөктөп куладың го куралыңа…
… Көнгөндөр жалган ыйлап, жалган ырдап,
өмүрдөн башканы эле сурагыла!
Жашоону жалгап турган теңдеп, тескеп,
от элең, суудай элең, бороон элең!
… Мен эми сени жоктоп, сени эстеп
сени өзүм өлтүргөндөй боло берем…
Жигиттер, кайрандарым, сабалаган,
үлгүсү боло алдыңар бийиктиктин!
Кабырын көтөрдүңөр бабалардын,
кадырын көтөрдүңөр жигиттиктин!
Кабырын көтөрдүңөр бабалардын,
Кадырын көтөрдүңөр жигиттиктин!
Нарсулуу Гургубаева

Бул да кызыктуу

Пикир калтыруу

Ой-пикириңизди жазыңыз Обязательные поля помечены *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button