Browsing Tag

Турмуш сабактары

Эненин көзү . . .

Гүлкыз апасынын чексиз мээримине, сүйүүсүнө бөлөнүп торолду. Апасынын сыпаттоосу боюнча ал абдан сулуу, сүйкүмдүү кыз эле. Бирок…

Он эки миллион

Иштеген киши эриккенди билбейт. Зеригүү, бекерликтен тажоо дегендер ага жат. Булардыбайлар гана билет. Зарара конту, Бай Арно өзү…

1 доллар баяны

Бул окуя Американын бир шаарчасында болгон. Бир күнү көчөдөгү бир тилемчи астына салып жаткан гезиттердин биринен кичинекей…

Карылар кимге аманат?

Кайсы бир имараттын каалгасынан «Карылар үйү» деген жазууну көрсөм, кайгыга чөмүлүп, оор үшкүрүнүп алам. Кээде жашыруун же…