Browsing Tag

Ислам тарыхы

Матуридийлик

Матуридий мазхабынын негиздөөчүсү Абу Мансур Мухаммед бин Махмуд ал – Матуридий 862 - жылы Самарканттагы Матурид кыштагында…