Абдул Хамид аль-Фадил

  • Энени дубасы

    Бул чакан риваятты окуган адам акыр заманга жакындашкан сайын кадыры төмөндөп бара жаткан энелердин дубасы не даражада кереметтү экенин билип…

    Толугу менен »
Back to top button