"Сооптуу сапар" сериалы кыргыз тилинде

1 / 26 Видеолор
1

Эне менен баланын ортосунда зым тикендүү тосмо / Мишари Аль-Харраз / Сооптуу сапар

09:13
2

Абакта жаткандарды бошотуу

08:41
3

Нан табуу аргасы / Мишари Аль-Харраз / Сооптуу сапар

08:00
4

Хадижа апанын кыялы / Мишари Аль-Харраз / Сооптуу сапар

09:23
5

Тан калаарлык өтүнүч / Мишари Аль-Харраз / Сооптуу сапар

07:34
6

Өзгөчө жардам / Мишари Аль-Харраз/ Сооптуу сапар

08:02
7

Бизди ыйлаткан кемпирдин баяны / Мишари Аль-Харраз / Сооптуу сапар

07:41
8

Жүрөктөрдүн биригүүсү / Мишари Аль-Харраз / Сооптуу сапар

07:54
9

Үйүңүзгө нааразы болбонуз / Мишари Аль-Харраз / Сооптуу сапар

08:00
10

Билимге умтулуу

07:06
11

Бакыт

08:25
12

Оорулууга жардам

07:55
13

Африкадагы билим

08:03
14

Жакшы кабар

08:12
15

Кургачылык жана чанкоо

08:19
16

Улуу акыйкатсыздык

08:37
17

Жетимдерге жардам

08:17
18

Унаанын түрү

08:23
19

Ата энени барктайлы

07:50
20

Ачкачылык жана мусапырчылык

08:27
21

Энеге камкор мамиле

07:57
22

Динге бекем болуу

08:09
23

Уруксаат этилген азгырык

09:37
24

Кудайга жаккан иш

08:07
25

Чарчаткан жумуш

08:45
26

Сапар пайдасы

07:36
Close