You need to set the YouTube API Key in the theme options page > Integrations.
1

Талапкерге эң керек болгон талаптар. Шайлоо кампаниясы 30-сабак. Шейх Чубак ажы

11:27
2

Карапайым эл ичинен чыккан талапкерди шайла. Шайлоо кампаниясы 29-сабак. Шейх Чубак ажы

08:27
3

Талапкер эл көйгөйүн сезиш керек. Шайлоо кампаниясы 28-сабак. Шейх Чубак ажы

10:06
4

Талапкер тажрыйбалуу болуш керек. Шайлоо кампаниясы 27-сабак. Шейх Чубак ажы

09:15
5

Талапкер акыйкат айткандан коркпош керек. Шайлоо кампаниясы 26-сабак. Шейх Чубак ажы

12:28
6

Талапкер элди алдабаш керек. Шайлоо кампаниясы 25-сабак. Шейх Чубак ажы

06:58
7

Шайлоочу, адилеттүү добушуңду бер! Шайлоо кампаниясы 24-сабак. Шейх Чубак ажы

09:57
8

Талапкердин сөзүн анализде. Шайлоо кампаниясы 23-сабак. Шейх Чубак ажы

13:08
9

Татыктуу талапкер кандай болуш керек. Шайлоо кампаниясы 22-сабак. Шейх Чубак ажы

11:03
10

Парламенттик шайлоодо аялдар катышса болобу. Шайлоо кампаниясы 21-сабак. Шейх Чубак ажы

09:35
11

Башчыбыз аял болгону туурабы. Шайлоо кампаниясы 20-сабак. Шейх Чубак ажы

12:07
12

Шайлоочу акыл-эстүү болуусу шарт. Шайлоо кампаниясы 19-сабак. Шейх Чубак ажы

10:06
13

Шайлоочунун жоопкерчилиги. Шайлоо кампаниясы 18-сабак. Шейх Чубак ажы

11:16
14

Талапкер илимдүү болуш керек. Шайлоо кампаниясы 17-сабак. Шейх Чубак ажы

10:53
15

Коррупция, кыянат кылуу жөнүндө. Шайлоо кампаниясы 16-сабак. Шейх Чубак ажы

09:15
16

"Ыймандуу бийде тууган жок." Шайлоо кампаниясы 15-сабак. Шейх Чубак ажы

09:48
17

Кандай адамды шайлабаш керек. Шайлоо кампаниясы 14-сабак. Шейх Чубак ажы

11:48
18

Талапкер да, шайлоочу да адилеттүү болсун. Шайлоо кампаниясы 13-сабак. Шейх Чубак ажы

12:19
19

Шайлоо боюнча чет өлкөдөгү бир туугандарга кайрылуу. Шейх Чубак ажы

10:59
20

Кудайдан корккон талапкер болсо... Шайлоо кампаниясы 11-сабак. Шейх Чубак ажы

08:59
21

Добушуң үчүн Кыяматта жооп бересин. Шайлоо кампаниясы 10-сабак. Шейх Чубак ажы

09:40
22

Талапкер аманатка бекем болуш керек. Шайлоо кампаниясы 9-сабак. Шейх Чубак ажы

09:44
23

Кандай адамга добуш беребиз? Шайлоо кампаниясы 8-сабак. Шейх Чубак ажы

10:36
24

Шайлоо кампаниясы. Жасалма добуштар, компроматтар. Шейх Чубак ажы.

10:40
25

Шайлоо кампаниясы. Добушту сатып-алуу, реклама жөнүндө. Шейх Чубак ажы.

07:53
26

Шайлоо кампаниясы. Элди бөлгөндөр (трайбализм) тууралуу. Шейх Чубак ажы.

09:17
27

Шайлоо кампаниясы. Акча коротуу жөнүндө. Шейх Чубак ажы.

11:08
28

Шайлоо кампаниясы. Адамды ашыкча мактоо туурабы. Шейх Чубак ажы.

11:29
29

Шайлоо кампаниясы. Адам өзүн мактаганы туурабы. Шейх Чубак ажы.

11:05
30

Шайлоого барбай эле койсо болобу? Шейх Чубак ажы.

08:07
31

САЯСИЙ СУРОО, ПАРЛАМЕНТТИК ШАЙЛОО БОЮНЧА КЕП. Шейх Чубак ажы.

09:13
32

Шайлоо маданияты. Шейх Чубак ажы

04:25
33

Шайлоого барып,татыктуусун танда! Шейх Чубак ажы

07:17
34

Аманат шайлоо,тагыраагы тандоо. Шейх Чубак ажы

08:37
35

Ислам укук таануусунда тандоо жана шайлоо.Шейх Чубак ажы

07:48
36

Тандоо жана шайлоо тартиби. Шейх Чубак ажы

08:15
37

Аманат шайлоо. Шейх Чубак ажы

04:51
38

АМАНАТ ШАЙЛОО,СУРОО-ЖООПТОР. Шейх Чубак ажы

09:58