Ырлар

Мехмет АКИФ ЭРСОЙ – МУГАЛИМ

Калган кезде туткун болуп бир улут,
Кызуу талкуу өттү жыйын курулуп.

Сунуш берип, күпүлдөштү бүт баары,
Суроо: «Калкты кантип кастан куткаруу?»

Бирөө айтса: «Саясатты колдоӊуз!»
Бирөө минтет: «Журтту коргойт ордобуз».

Кээси: «Илим жеткирет»,- деп жеӊишке,
Кай бирлери: «Флот бар»,- дейт деӊизде.

Айрымдары акча менен санатты
Алга сүрөп, айтор, көпкө талашты…

Баарын тыӊдап бир карыя салмактуу:
«Бизге алгач мектеп керек ардактуу

коноктор»,- деп оюн айтса тайманбай,
«Келесоо»,- деп шылдыӊдашты калгандар.

Бирок анын аргумент таап акылы,
Беркилерди ынандырды акыры:

«Озуп улут чыксын десек жогору,
Ойлош керек пайдубалды оболу…

Билим алган ар бир адам жеӊилдейт,
Билимдүү журт эч убакта жеӊилбейт.

Аскер сөзсүз керек… Каршы буга ким?
Андан бирок маанилүүрөөк мугалим!»

Түрк тилинен которгон Алтынбек ИСМАИЛОВ

Back to top button