ВидеоЖаңылыктарКитептерМедиа
Алдыңкылар

Махмуд Кашгаринин атактуу чыгармасы реставрацияланды (ВИДЕО)

Махмуд Кашгари — он биринчи кылымдагы түрк калктарынын чыгаан энциклопедист окумуштуусу, тилчи, тарыхчы-этнограф, географ, картограф, диалектолог, этнолог.

Махмуд Кашкари Барсканинин кайда өлүп, кайда көмүлгөнү белгисиз. Анын арап тилинде жазылган “Дивану лугати т-түрк” эмгеги орто кылымдарда Евразияны байырлаган түрк элдеринин тили, этнографиясы жана тарыхы тууралуу соолбос булак.

«Дивану лугати т-түрк» учурда Түркиянын борбору Стамбул шаарындагы улуттук китепканада сакталууда. Жакында бул китепти реставрациялоо жана ордун которуу иштери тартылган тасма жарыяланды.

1072-1077-жж. аралыгында «Түркий тилдер сөз жыйнагы» («Диван лугат ат-турк») чыгармасын араб тилинде жазган. Кашкардын жанындагы Махмуд Кашгаринин күмбөзү делген эстелик – орто кылымдардын кеч мезгилине таандык. Аны Кашгаринин мүрзөсү катары кароого болбойт.

Азыр Барскан шаарынын урандылары Кыргызстандын Ысык-Көл облусундагы Жети-Өгүз районуна караштуу Барскоон кыштагынын жанында жайгашкан.

Back to top button