Макалалар
Алдыңкылар

Бриллиантты адам катат, баалайт, а таш көрүнгөн жерде калат

Чечинүү… “ Мөлмөлүм” деген ырдагыдай аялуу жерлерди кылтыйтып көрсөтүү эрдик эмес, мода да эмес, акылдуулук жана эркиндик дагы эмес! Бул чыныгы мырзанын канатынан аялуу уя таппаган бактысыздык, жалпак тилде жарнама, көңүл издөө. Ташты көрүнгөн жерге ыргыткандай өзүңдү көрүнгөн жерден көрсөттүү. Бриллиантты адам катат, баалайт, таш көрүнгөн жерде калат. Айылдагы керемет бир мугалимим, — Кыргыздын кызы “Сырдуу сандыктай” болуш керек, ар кимге ачыла бербей, — деп койчу. Мунусу чын! Итиреңдеп сөгүн, бакыр, бетти тыт бирок акыйкат ал акыйкат. Чүмкөн, катын, орон деген киши жок. Апаларыбыздай эле болсок бизде баары ордуна келет. Ашынган долулук кээде акмакчылыгын мыйзамдаштыргысы келет… Журт жакшылары көп болсун! Чечинген кыздардын сүрөтүн көрүп чыныгы бакыт, сүйүү, мээрим тилейм! Чын дилден!

Жазгүл Жамангулова

Back to top button