alternatetext Багымдат: 04:33 | alternatetextКүн чыгуу: 06:14 | alternatetext Бешим: 13:04 | alternatetextАср: 17:50 | alternatetextШам: 19:50 | alternatetextКуптан: 21:34
РубрикасызТаасирдүү окуялар

 Ким жинди?

Падыша Харун Рашиддин заманында Бахлул аттуу жинди адам жашоочу. Жин кирип кеткенби, же башка себеби барбы, айтор Бахлул жаш кезинде эле жинди болуп калган экен. Ошондон анын Бахлул аты өчүп, улуу-кичүүнүн баары аны “жинди” деп чакырышчу. Бахлул жинди болгону менен эч кимге зыян тийгизчү эмес, өзү менен өзү сүйлөшүп, тапканын жеп, караңгы кирген жерде түнөп жүрө берчү. Адатта бирөөлөргө арсылдап үрүп чыкчу ажаан иттерде да аны жакын таанышындай кабыл алып, баш көтөрүп карап коюп уйкусун уланта берчү.
Бир ирет падыша жан-жөкөрлөрү менен талаалап келе жатса, дүмпүйгөн көрүстөндү арасында бир караан жүрүптүр. Жакындап бастырып келсе, ал баягы жинди Бахлул экен. Зеригип келе жаткан падыша жиндини эрмектегиси келип:
– Эй, жинди! Деги сен качан акылыңа келесиң! – деди үнүн көтөрүп. Бахлул селт этип чочуп кетти. Анан маңдайында турган падышанын өзү экенине акылы жеттиби, айтор ырсая күлүп:
– Эй, падыша! А сен качан акылыңа киресиң? – деп суроого суроо менен жооп кайтарды. Өмүрүндө эч кимден каяша укпаган падышанын жүзү кызара түштү. Анан мунун акылы жок жинди экендигин эстеп, бир аз жумшара түштү. Атын бастырып жиндиге жакындады да:
– Өз үйүндө жашаган мен жиндиминби, же кабырда олтурган сен жиндисиңби? – деп демите суроо узатты. Албетте, сен жиндисиң, деди Бахлул камырабай.
– Эмне үчүн, кана айтчы, эмне үчүн мен жиндимин? – деди падыша.
– Мен тээтигинин эртедир-кечтир жок болорун билемин, деди жинди, падышанын ак сарайына ишара кылып, а мунун түбөлүктүү экенин билем, деди кабырды көрсөтүп.
– Мен “тигиден” мурун “муну” куруп коюуну эп көрдүм. Анткени, бул менин түбөлүк жашай турган жерим. Сен болсо түбөлүк келчү жериңди билип турсаң да, убактылуу жашоочу жериңден ажырай албайсың. Эми ким жинди экенин билдиңби, падышам!
Падышанын оозуна сөз келбей калды. Ушундай ачуу чындыкты, акыл-эси жок жиндиден укканына бир чети ачуусу келсе, бир чети жүрөгү жибип көзүнө жаш тегеренди. Анан шолоктоп ыйлап, көз жашы сакалынан ылдый ага баштады. Ооба, деди каргылданган үнү менен, ким жинди экенин бүгүн даана билдим…
“Бейиш гезити”

//

The post  Ким жинди? appeared first on БАКТЫЛУУЛУК ФОРМУЛАСЫ.

September 11, 2015 at 11:10AM

Бул да кызыктуу

Пикир калтыруу

Ой-пикириңизди жазыңыз Обязательные поля помечены *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button