alternatetext Багымдат: 06:18 | alternatetextКүн чыгуу: 07:49 | alternatetext Бешим: 13:18 | alternatetextАср: 17:00 | alternatetextШам: 18:44 | alternatetextКуптан: 20:18
МакалаларРубрикасыз

ӨЛҮМДҮ ЭСТӨӨ ЖҮРӨКТҮ ТАЗАРТАТ. . .

Worried About Life
Улукман Хаким уулуна насаат кылат: Уулум эки нерсени унутпа деди:
Биринчи: Алланы. .
Экинчи: Өлүмдү. .
Биз пенделер кайда болбойлу, кайда жүрбөйлү, эмне кылбайлы Аллах Тааланы эстеп жүрүүбүз керек. Ал Улук Зат. Бизди кандай гана жоктон бар кылып, эч кимдин акылы жеткис кылып жаратып койду. 24 саат бою жүрөгүбүздү соктуруп, бул ааламдын кооздугун көрүү үчүн көз берди, канча сүйлөсөң да, эч качан чарчабас сүйлөөгө тил берди, жыттарды сезүүгө мурун, үндөрдү угууга кулак, каалаган жериңе басып, каалаган ишиңди кылууга колу-бутту берди. Айта берсек баарын эсептесең миңдеген айтып бүткүс адамдын өзүндө эле канчалаган кереметтер жайгашкан. Булардын баары СубханАллах Тааланын кудурети менен жаралды. Ушундай Улуук Затты эстеп Ага шүгүрчүлүк кылуу биз пенделердин милдети жана парызыдыр. Аллах Тааламды жакшылыктарбызда да, жаман башыбызга кайгы түшкөндө да эстеп Аны менен бир болуубуз керек.
Аббас уулу Абу (Аллах андан ыраазы болсун) айтымында: Бир жолу Алланын Элчисинин (Ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) арка жагында олтурдум эле бир маалда Ал:

«Жаш жигит! Мен сага айрым сөздөрдү үйрөтөйүн: Алланы ар дайым көңүлүңдөн чыгарба, ошенсең Алла сени коргойт. Алланы эч эсиңден чыгарба, ошентсең Ал сага аброй, кадыр -барк бергенин көрөсүң. Эгер сурасаң Алладан гана сура. Эгер сен жардам издесең Алладан гана изде. Билгин: Эгер сени эл чогулуп мартабаңды, даражаңды көтөргөнү жатышса, алар сенин мартаба даражаңды Алла сенин тагдырыңа жазгандай гана көтөрө алышат. Билгиниң: Эгер эл чолугуп сага залал зыян келтиргени жатышса да алар сага тагдырыңа Алла жазган залалды гана келтире алышат. Калем (кагаздан) ажыраган жана барактар кургаган»-деди. (Тирмизи)

Ошон үчүн Аллана болгон бекем ишеним менен баар жок Ага гана таандык, баары Анын колунда экенине ынанып жашоо керек. . .
Өлүмдү эстөө жүрөктөрдү тазартат, күнөөлөрдөн арылтат. Анткени өлүмдү эстеп жүргөн адам Аллах Тааладан коркот жана өлүмдөн кийин эмне болоорун билет. .
Шаддад бин Авс (Аллах андан ыраазы болсун) айтымында. Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) айтты:

«Өзүнүн напсисин тарбиялаган жана өлүмдөн кийинкиге даярданган киши акылдуу. Акылсыз киши өзүнүн напсисин ээрчип, бирок Аллахтан (Аллах Таала баарын кечирет) деп үмүт кылган киши» (Тирмизи)

Биз пенделер кандай болбосун, кайда жүрбөйлү, эмне кылбайлы аягы өлүм менен бүтөт. Кандай гана унаанын зорун, кымбатын, мерс, жип, лексус минбейли бир күн келет акыркы мингенибиз жыгачтан жасалган табыт болорун унутпайлы!
Кийимдин кандай гана кооз, алды, модасын, кымбатын чертип, тандап кийбейли бир күн акыркы киймибиз эң арзан болгон ак сурп кепинибиз болорун унутпайлы!
Үй жайды кабат-кабат, кафе, ресторандарды курбайлы бир күн акыры бараар жерибиз кап-караңгы Кабыр болот!
Жумшак төшөк, жумшак диван, жумшак олтургучта олтурбайлы бир күн жатаар жерибиз топурак болоорун унутпайлы!
Ошон үчүн өлүмдү эстөө керек, өлүмдү эстесең өлүм келбейт, унутсаң ал унутпайт кайда барба айга учуп чыксаңда кашыңдан пайда болот.
Кабыр бир күндө адамдарга беш жолу намаз убагында кайрылат экен:
«Эй жер үстүндө жүргөн адам баласы! Жакшына жүр, таза жүр бир күн менин кучагыма келип сыйымды көрөсүң, жаман, күнөө иштери менен алек болсоң:
Мен жалгыздыктын үйүмүн, Мен караңгылыктын үйүмүн, Мен курт -кумурсканын үйүмүн, Мен коркунучтун үйүмүн мага келерңиди унутпа!». . . .
Усмандын (Аллах андан ыраазы болсун) кулу Ханинин (Аллах андан ыраазы болсун) айтымында. Усман (Аллах андан ыраазы болсун) мүрзөнүн алдына токтогон кезде сакалы суу болгончо ыйлаар эле.
Бирөөлөр сурады «Сиз бейиш же тозокту эстегенде мынчалык ыйлабайсыз, а мүрзөнү эстегенде эмнеге мынчалык ыйлайсыз?».
Ал жооп берди:
Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) айтты:

«Мүрзө-бул акыреттин биринчи тепкичи, ким ушунан жеңил кутулса, андан кийинкилери да андан да жеңил болот. Ал эми ким ушундан кутулбаса, андан кийинкилери да анбан да жаман болот». Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) дагы мындай деп айткан: «Кабырдан коркунучтуурак жер көргөн эмесмин». (Тирмизи)

Өлүмдүн ачуусу келгенче алды-артыбызга карап, кадамыбызды туура койуп, туура жолдо жүрүп, саналуу өмүрдө амалдын жакшы-жаманын айырмалап, эртеңки күндү күтпөй, бүгүнкү күн менен жашап бир күн болсо да жакшы амалдарды кылып алуу керек. . .
Өлүм өлүм кандай күтпөгөндө келип канчалардын жан дүйнөсүн талкалайсың. Сени эч ким күт пөйт, Сенден качат, сенден коркот адамзаттын баарысы. А сен болсо эч кимдин каалоосуна карабайсың. Ата – энени баладан, баланы ата – энеден, жакындардан суук ажалың менен алып кетесиң. Өлүм сени кээде тааш боорсуң деп айтткым келет. бирок сен адамзаттын башына келе турган жазылган тагдырсың. Сенин айтпай келгениң канчаларды шорун курутасың, жашоолорун астын үстүн кыласың. Эмне деп айтмакмын сени келишиңе баш ийүүмдөн башка айлам бар бекен. Өлүм жалоочунун жолунун бүткөнү, Өлүм өмурлөрдүн түгөгөнү, жүрөктөрдүн сокпой токтогрну, жарыктыктын өчкөнү, тирүүлүктүн токтогону. . .
ЭХ, ӨЛҮМ. ӨЛҮМ!
Махмуд бин Лабидден (Аллах андан ыраазы болсун) риваят. Пайгамбарыз (Ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) айтты:

«Инсандар эки нерсени жаман көрүшөт(биринчиси) өлүм, бирок ал бузукулуктан жакшы, анын себебинен динин сактай алат. Экинчиси дүйнө-мүлүктүн аз болуусу, бирок дүйнө-мүлктүн аз болуусу-Акырктте сурак болгондо сурактын жеңил болуусуна алып келет». (Ахмаддын “Муснады”)

Күнү-убагы бүткөндөр кете берет артынан калгандар ыйлап кала берет.
Бирок кайтып келбес өмүр өлүм менен ошентиип эстен чыгып кете берет…
Өлүм мен сенден коркпоймун -өлүмгө даяр болбой калуудан коркомун. .
Өлүм мен сенден коркпоймун -Азабыңа туш болуудан коркомун. . .
Өлүм мен сенден коркпоймун -Кабырымда жалгыз калуудан коркомун. . .
Өлүм мен сенден коркпоймун -Акыретимдин азабынан коркомун. . . .

«Чындыгында биз Аллахка таандыкпыз жана ага кайтуучубуз» (2:156)

Насиба Абдуллаева,
«БАКТЫЛУУЛУК ФОРМУЛАСЫ»

November 28, 2015 at 08:43PM

Бул да кызыктуу

Пикир калтыруу

Ой-пикириңизди жазыңыз Обязательные поля помечены *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button