alternatetext Багымдат: 03:24 | alternatetextКүн чыгуу: 05:29 | alternatetext Бешим: 13:02 | alternatetextАср: 18:15 | alternatetextШам: 20:32 | alternatetextКуптан: 22:39
МакалаларРубрикасызТарбия

Сахабалар – менин чыныгы досум!

Сахабалар кимдер?

Сахабалар Пайгамбарыбызды тирүү кезинде көрүп ыйман келтирип өткөн инсандар. Ал сахабалар эрчий турган жол көрсөтө турган жылдыздарга окшош.  Кербенчилер чөлдө караңгы түндө жылдыздарга карап жол тапкандай эле биз сахабаларга ээрчип туура жолду табабыз.
Жылдыздар өз нурун күндөн пайдаланып бизге жаркырап көрүнгөндөй эле сахабалар илим -билим нурларын Пайгамбарыбыздын көкүрөгүнөн күндөй жаркырап чыккан илим билим нурунан пайдаланып, бизге жол көрсөтүүдө, ээрчитүүдө жылдызга окшоп турушат.
Пайгамбарыбыз (ﷺ) айткан:

«Менин сахабаларым жылдызга окшош, кимисин ээрчисеңер туура жол табасыңар»

Эх, Сахабалардай болсок кана!
Сахабалардын сүйүүсүндөй сүйүү бизде болсо гана!
Сахабалардын жүрөнүндөй таза жүрөк бизде да болсо гана!
Сахабалардын жөнөкөйлүгүндөй жөнөкөйлүк бизде да болсо гана!
Сахабалардын берешендигиндей берешендик бизде да болсо гана!
Сахабалдардын такыбалыгындай такыбалык бизде да болсо гана!
Сахабалардай эр жүрөктүүлүк,колдогондой колдо бизде да болсо гана!
Аттиң! Жашообуз түп башкача болмок ..

Сахабалар биз инсандардан айырмаланып даражалары бийик инсандар. Алардан Аллах Таалам ыраазы болуп сүйгөндүгүнөн Куранда мындай деген:

«Аллах Таала алардан (сахабалардан) ыраазы, алар (сахабалар) Аллах Тааладан ыраазы» (Баййина : 98:8)

Биз сахабалардай эч качан боло албайбыз, аларга жете да албайбыз, аларды андай,тигиндей деп айтууга хаккыбыз жок! Алар улуу инсандар! Алар Аллах, Пайгамбарыбыз үчүн жандарын берүүгө даяр болгон, сүйүүлөөрү чын жүрөктөн болгон улуу инсандар!

 Ушуга бир мисал: окуяны айтып өтсөм…

Бир такыба жигит болгон экен.  Ал жашынан намазын окуп,кураанын жаттап, бир да мечиттен калбай,Аллахтын бардык мыйзамдарын аткарып жүргөн болот. Бир күн устазына барып: “Устаз мен бирида каза кылбай амалдардын барын жайына койуп аткарып келем.  Мен сахабалардын даражасына жеттимби “деп сурайт.
Ошондо устаз:”эртең келсең жооп берем “дейт. Ошентип жигит үйүнө келип кечинде жатып түш көрөт.  Түшүндө Пайгамбарыбыз (ﷺ)  ды сахабалары менен көрөт. Пайгамбарыбыз (ﷺ) жигитти алдына чакырып сол жанымда жүр дейт. Ошентип кайдан жайдан бир чоң дөңгөч Пайгамбарыбызды карай келе жаткан болот. Пайгамбарыбыз (ﷺ) жигитке: “Бар сен мени корго “дейт.
Жигит ары жака бери жака чуркап эч нерсе таппай койот дөңгөчтү токтотконго.  Жигит Пайгамбарыбыз га барып: “мен токтото албайт экенмин “дейт. Ошондо Пайгамбарыбыз (ﷺ) сахабаларын бирине буйрук берет. Сахаба чуркап барып келе жаткан дөңгөчтүн жолуна жата калат.  Жигит чочуп ойгонуп түшүнөн тура калат. Тер басып ал эмне үчүн андай дедим экен деп көз жашын төгө баштады эшикти караса баамдатат да убагынан өтөйүн деп калган болот . Шаша дароо даарат алып намазын окуп болуп. Устазына чуркайт. Барып устазына түшүн айтып көз жашын көл кылып жатты. Мындан ары эч качан ал сөздөрдү айтпашын сйтып кечирим сурап өкүнүп ыйлап жатты…
Ошон үчүн туугандар биз өзүбүздү эч качан сахабаларга теңебейлик.
Пайгамбарыбыз (ﷺ) өзүн сүйгөн адам анын үй бүлөөсүн, досторун башкача айтканда сахабаларын да сүйүү керек..
Пайгамбарыбыз (ﷺ) хадисинде бул тууралуу мындайча айтылган:

«Сырат көпүрөөсүнөн буттары тайбастан өтө тургандар – менин үй бүлөөмдү жана сахабаларымды сүйгөндөр болот» …

«Сахабаларыма жаман сөз сүйлөөдөн Аллахтан корккула! Менден кийин аларды жаман ниеттериңерге максат кылбагыла. Напсиңерге баш ийип алар жөнүндө жаман ойдо болбогула. Аларды сүйгөндөр мени сүйгөндүктөрү үчүн сүйүшөт. Аларды сүйбөгөндөр мени сүйбөгөндүктөрү үчүн сүйбөшөт. Аларга ким кол менен тили менен ызаа келтирип,акараат келтирген болсо Алла Таалага ызаа кылган  болот. Бул кылгандары үчүн кечикпестен жазасын алышат»
Ошон үчүн ушундай улуу адамдар жөнүндө сөз кылганда башака жөнөкөй адамдар сыяктуу кылып сүйлөбөшүбүз керек.
Сахабалар Аллах Таала тарабынан тандалган адамдар.  Алардын даражаларынын бийиктиги башка үммөттөрдөн да жогору.  Алар деген Бейиш адамдары!
Эгер билсеңиз Сахабалардын эң башкысы болгон Абу Бакрды (Р.А) айтсак.  Ал киши Пайгамбарыбыздын эң жакын досу,берешен,жоомарт, ак көңүл мүнөздү болгон.  Ал Пайгамбарыбызды өтө кыйын кездерде колдоп эч ким ишенбесе да ал күмөнсүз ишенип Пайгамбарыбыз аны Абу Бакр сен сыддыксын деп атап койгон (Аллах ана ыраазы болсун) ..
Ал эми Умар ал Хатаб. (Р.А.) Пайгамбарыбыздын арыстаны, коргоочуусу,эр жүрөк,адилеттү,тайманбаган баатыр досу болгон. Пайгамбарыбыз (ﷺ) Умарды тездик,коркпостук жагын Муса (алейхи салам)  Пайгамбарга окшоткон. Умар Аллахтан өтө корккон такыба инсан болгон ….
Усаман (Р.А) Пайгамбарыбыздын мүнөзү жумшак ишенимдүү досу,күйөбаласы болгон. Ал Пайгамбарыбыздын эки кызыга үйлөнгөнү үчүн зыянур деген атка конгон.
Али (Р.А.) Пайгамбарыбыздын эң жаш досу  акылдуу,тайманбаган ,даанышман ,колдоочу,күйөө баласы болгон. Пайгамбарыбыздын пайгамбарлыгын биринчилерден болуп Али эң жаш  (Р.А) кабыл алган.
Аллах ыраазы болсун!
Ушул улуук инсандардын калтырган осуяттары, мээнети,аракети,илими менен биз кураан,хадистерди, Пайгамбарыбыз; (ﷺ)  ды жакындан таанып,үйрөнүп билип жатабыз.  Бул инсандар биздин сүйүүбүзгө татыктуу Инсандар.  Аларды Пайгамбарыбызды Сүйгөндөй сүйүп жашайлы.
Сахабалар биз үчүн асмандагы жылдыздар алардын нуру менен биз илимибизди өркүндөтүп жатабыз!
Оо, Аллахым! Биз пенделериңе акыретте Пайгамбарыбыз Мухаммедке (ﷺ)  шапаат болуп барууну Насип эткин! Сахабаларды көрүүнү,алар менен бирге болууну насип эткин! Аллахым биз пенделериңдин билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирип, Сахабалардын сүйүүсүндөй сүйгөн жүрөк бергин!
Насиба Абдуллаева,
«БАКТЫЛУУЛУК ФОРМУЛАСЫ»
www.formula.kg

//

The post Сахабалар – менин чыныгы досум! appeared first on FORMULA.KG.

September 29, 2015 at 04:25PM

Бул да кызыктуу

Пикир калтыруу

Ой-пикириңизди жазыңыз Обязательные поля помечены *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button