alternatetext Багымдат: 06:18 | alternatetextКүн чыгуу: 07:49 | alternatetext Бешим: 13:18 | alternatetextАср: 17:00 | alternatetextШам: 18:44 | alternatetextКуптан: 20:18
РубрикасызТаасирдүү окуяларТарбия

Фираун энесин сыйлаганбы?

Фираундун ким экенин билесиң­би?
Фираун Исраил коомунда адам­дарды кой мууздагандай мууздайт эле…
Аялдардын курсагын жарып өл­түрөт эле…
Аллахтын пайгамбары Муса алайхис-саламды өлтүрүүгө аракет кылган эле…
Муса алайхис-салам менен тала­шуу үчүн сыйкырчыларын топтоп кел­ген эле…
«Мен силердин Кудайыңармын» деп өзүн Жаратуучуга теңеген эле…
Анын каапырлыгы жана залым­дыгы чектен ашып кеткен болчу. Ошон үчүн Муса пайгамбар Аллахка кай­рылып: … «Оо, Раббим! Сен Фираун менен анын адамдарына дүйнө жа­шоосунда (ар түрдүү) зыйнаттарды жана мал-мүлктү бердиң. Оо, Роб­бим! (Сен дүйнөнү аларга) Өзүңдүн жолуңдан адашып кетүүсү үчүн гана бергенсиң. Оо, Роббим! Алардын мал- мүлкүн кыйратып, жүрөктөрүн ка­тырып сал! Качан гана жан чыдагыс азапты көрмөйүнчө ыйман келтире албай калышсын!» – деп дуба кылат. (Юнус сүрөсү, 88-аят).
Дубанын күчтүүлүгүн кара жана бул дубаны ким кылып жатканына кө­ңүл бур. Дубаны Муса пайгамбар, Ал­лах менен түздөн-түз сүйлөшкөн пай­гамбар кылып жатат. Аллах Таала бул дубаны кабыл кылды, бирок анын жоо­бун арадан кырк жыл өткөндөн кийин гана кайтарды. Эмне үчүн? Эмне үчүн ушундай чектен чыккан адамды Аллах Таала дароо эле жазалабады?
Бул суроого Ибн Касир (Аллах аны ырайым кылсын) өз тафсиринде минтип жооп берет: Фираундун энеси бар болчу. Ал энесин сыйлап, жакшы мамиле жасайт эле. Ошол себептен анын энеси дүйнөдөн өткөнгө чейин Аллах Таала аны жазалаган эмес. Аллах Таала ата-энеге жакшылык кылуучулар­ды ушундай сыйлайт…

//

The post Фираун энесин сыйлаганбы? appeared first on FORMULA.KG.

October 03, 2015 at 11:15PM

Бул да кызыктуу

Пикир калтыруу

Ой-пикириңизди жазыңыз Обязательные поля помечены *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button