alternatetext Багымдат: 06:18 | alternatetextКүн чыгуу: 07:49 | alternatetext Бешим: 13:18 | alternatetextАср: 17:00 | alternatetextШам: 18:44 | alternatetextКуптан: 20:18
МакалаларРубрикасыз

? ИБЛИСТИН ӨМҮР БАЯНЫ ?Аты – Иблис;
Шаары – бейкапарлардын жүрөгү;
Уруусу – жалган илахтар ( илах – бардык ибадат кылына турган заттар);
Туруктуу жашап кала турган жери – Тозок;
Наамы – биринчи даражадагы бузуку;
Өлкөлөрү – Алланын ысымы эстелбеген өлкөлөр;
Жүргөн жолу – кыйшык;
Капиталы – кыялдануулар;
Жыйыны – базарлар жана ыплас жайлар;
Жолунун душмандары – мусулмандар;
Далилдери – закым (мираж);
Урааны – адеп-ахлак бөлүгү;
Кылган иштеринин түсү – бардык түстөр, хамелеондукундай;
Шайтандар дүйнөсүнүн аялдары – жылаңач жана жарым-жылаңач кийинген аялдар;
Кимди жакшы көрөт – Алланы эстебегендери;
Аны эмне тынсыздандырат
– тооба кылуу (кечирим суроо);
Анын кол жазмалары
– татуировкалар;
Анын үйү – дааратканалар, жана мончолор;
Анын мүнөзү – туруксуз;
Анын биринчи пайда болушу – Адам алейхис-саламга сажда кылуудан баш тарткан күн;
Анын достору – эки жүздүүлөр;
Азык-затынын булагы – арамдан табылган оокат;
Өзүнүн иштерин жазаган кабинети – булганыч жана күнөөлөр жасалып жаткан жерлер;
Анын кызматы – тыюу салынгандарга буйруйт жана түрткүлөйт;
Анын буйругу – сойкулукка жана башка ыплас иштерге буйруйт;
Анын дини – куфр;
Анын кызмат оруну – Алланын каарына калгандардын жана адашкандардын бөлүмүнүн башкы мүдүрү;
Кызмат мөөнөтү – Акырет Күнүнө чейин;
Бара турган багыты – Тозок;
Соодасынын пайдасы – шамалга чачылган чаң;
Жанындагы достору – жиндердин жана адамдардын шайтандары;
Иш боюнча достору – чындыкты айтбагандар;
Транспортунун түрү
– жалганчылык;
Энчиси – ал жана анын жолундагылар толук жазасын алышат;
Байланыш каражаттары – жалаа, ушак, аңдуу;
Жакшы көргөн тамагы – өлгөндөрдүн эти;
Кимден коркот – такыбалардан жана ыймандуулардан;
Кимди жек көрөт – Алланы тез-тез эстеп туруучуларды;
Коргонуусу – анын айла-амалдары алсыз;
Анын тору – аялдар;
Анын максаты – бардык адамдарды кафир кылуу;
Анын акыры – белгиленген Акырет Күнү;
Анын жакшы көргөн кишиси – педерастия жана лесбиянство;
Анын өзүнүн жолундагыларына айтчуу жашыруун сөзү – “Мен” текеберлердин сөзү;
Кимдер аны кубандырат – актёрлор, актрисалар жана маскарапоздор;
Анын убадасы – ал силерге жакырчылыкты убада кылат;
Аны эмне ыйлатат – көп сандагы саждалар.

? ЖИНДЕРДИН АДАМГА ЗЫЯН КЫЛУУ ДЕҢГЭЭЛДЕРИ.

Толук зыян кылуу – мында жин адамдын мээсине кирип, аны өз эркин аткарууга аргасыз кылуу менен адамдын организмине толук бийлик жүргүзөт.
Жарым-жартылай зыян кылуу – мында дененин ар кайсы мүчөлөрүнө зыян кылат, бирок дене мүчөлөрү атровия болбойт. Мисалы: көз, кулак жана колу-буттар.Убактылуу зыян кылуу – бул уктоо учурунда болушу мүмкүн жана жин адамдын денесинде убактылуу гана болот.
Эскертүү! Толук же жарым-жартылай зыян кылуу – экөө тең туруктуу же мезгилдүү болушу мүмкүн.

? ЖИНДЕРДИН АДАМГА ЗЫЯН КЫЛУУНУН СЕБЕПТЕРИ.

1. Жиндин адамга болгон кумары: – бул эң кыйын дарылай турган жин ооруларынын бири, анткени жин өзү кумарланган адамдан жеңил эле кете койгусу келбейт.
2.Адамдардын жиндерге кылган зулумдугу: – бул болсо адамдардын жиндер дүйнөсүн билбегендиги себептүү жиндерге карата кылган зулумдугу (зомбулугу) жана ушуга байланыштуу жиндердин адамдардан өч алуусу. Мисалга: алардын үстүнө жыгылып түшүү, алардын үстүнө бир нерсе таштоо, от менен же ысык суу менен аларды күйгүзүү анткени адам жиндер жөнүндө билбейт, аларды көрбөйт жана алардан коргонууну билбейт. Жана ошондой эле жердеги ийиндерге же өсүмдүктөрдөгү боштуктарга заара кылганда жиндерге зыян болот, анткени бул боштуктар жиндер жашай турган жайлар болот.
3. Жиндердин адамдарга болгон зомбулугу: – адамдардын арасында болгондой эле жиндердин да арасында да зомбулук, зулумдук кыла турган каадандар да бар. Бирок Алла Таала жиндердин адамдардын денесине киришине төрт гана учурда жол берген:Катуу ачууланган учурда;Катуу корккон учурда;Өтө эле бейкапар, камырабастык, эч нерсеге көңүл койбостук учурунда;Кандайдыр бир кумарланууга берилгенде, тактап айтканда адам күнөө кылганда.
4. Сихр. Эгерде сыйкырчы кимдир-бирөөнө каршы сыйкыр жазаганда, ал жинди (шайтанды) жиберет жана шайтан адамдын ичине кирип кетиши мүмкүн (эгерде Алла Таала жол берсе). Сихр жанып кетбеши үчүн аны кайтарган жин сихрдын ачылышына жолбогонго аракет кылат.

❗АДАМДЫН ЖИНДЕРДЕН ЗЫЯН БОЛГОНДОГУ БЕЛГИЛЕРИ.

✔Өңүндө билинүүчү белгилери:
Баш аламандык, кеп-сөздөрүндө жана иштеринде тартиптүүлүктүн жоктугу.Акыл-эсинен айныгандык жана кем акылдык.Обочолонуу, жалгыздыкка аракет кылуу, түнттүк. Адамга бардыгы ага душман жана адилетсиз сыяктанып көрүнөт.Эч себепсиз күлүү жана кайгыруу.Диний милдеттерден жана дүйнө иштеринен баш тартып, өзүнөн өзү четтөө: намаз, жумуш, окуу, үй иштери ж.б.Чаржайыттык, конкреттүү бир темага көңүл топтой албастык.Жүүнү боштук (кош көңүлдүк) жана жалкоолук.Кайдыгерлик, кайдыгер көз караш.Сөздөрүндө жана иштеринде туруктуулуктун жоктугу, чечимдерин тез-тез өзгөртүү.Кайсы гана болбосун органдын жарым-жартылай же толук эмес кыймылсыздыгы (параличтен айырмаланып атрофия болбойт).Адамдын көрүнбөгөн бирөө менен сүйлөшүп жатканын башка бирөөлөр байкаган учурда жиндердин ошол адамга кандайдыр бир нерсени (жандыктын) түрүндө көрүнүшү.Медициналык (органикалык) себептерсиз баштын тынымсыз оорушу, баштын жарым-жартылай же ьолук оорушу.Талма оорусу, оорулуунун эс-учун жоготуу менен жерге жыгылышы.Аялдардын этек киринин бузулушу.Туалетте же ваннада көбүрөөк болгонго умтулуусу.Күйөөсү аялын кабыл албашы же тескеринче аялы күйөөсү менен жыныстык катнашты (байланышты) каалабашы.Кош бойлуулуктун тынымсыз үзүлүшү, органикалык (медициналык) себептерсиз кош бойлуулуктун 2-3-4-айларында бойдон түшүп калышы.Жуучулуктун тынымсыз үзүлүп калышы жана ушул себептүү үйлөнүүгө же турмушка чыгууга мүмкүнчүлүктүн болбошу.Аялы менен күйөөсү медициналык жактан таза болгондугуна крабастан аялдын боюнда болбошу.
✔Уйкуда (түшүндө) билинүүчү белгилери:
Уйкусуздук, адам кыйынчылык менен уйкуга кирет жана узакка чейин уктай албайт (уйку узакка созулбайт).Дайыма коркуу жана тынчсыздануу сезиминде болуу, адам тынч уктай албайт жана кичинээ дабыштан ойгоно берет.Уктап жатканда дайыма тишин кычыратуусу, кээде өңүндө дагы.Коркунучтуу, баш-аламан түштөрдү көрүү, түшүндө кандайдыр бир нерседен кулай берет, чөгөт, учуп жүрөт ж.б.Түшүндө уйку-соонун ортосунда аны кимдир-бирөө дайыма муунтуп, ал онтойн,, бирок кыймылдай албайт жана сүйлөөгө алы келбейт.Төшөгү жылып бара жаткандай же кыйшыйып бара жаткндай сезим болуп, ар дайым эле ушундай боло берет.Түшүндө ар дайым жыландарды, иттерди, мышыктарды, жолборсторду, дагы ушу сыяктууларды жана чийки эттерди көрө берет.Түшүндө ар дайым көлөкөлөрдү же көрүмчүлөрдү көрө берет.Уктап жатып сүйлөнө берет, күлөт, онтойн же туруп басып кетет.Түшүндө жиндин өзүн көрөт же аны менен сүйлөшөт.Түшүндө крестти же чиркөөнү көрүшү, бул болсо жиндин динин көргөзүшү мүмкүн.Эскертүү: Эгерде адамда ушул белгилердин бешөө болсо – үчөө түшүндө экөө өңүндө, анда бул адамда жин бар деп анык айтса болот. Кээ бир учурларда үч эле белги жетиштүү болот.

The post ? ИБЛИСТИН ӨМҮР БАЯНЫ ? appeared first on БАКТЫЛУУЛУК ФОРМУЛАСЫ.

November 28, 2015 at 09:30AM

Бул да кызыктуу

Пикир калтыруу

Ой-пикириңизди жазыңыз Обязательные поля помечены *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button