alternatetext Багымдат: 04:33 | alternatetextКүн чыгуу: 06:14 | alternatetext Бешим: 13:04 | alternatetextАср: 17:50 | alternatetextШам: 19:50 | alternatetextКуптан: 21:34
МакалаларРубрикасыз

Сираат көпүрөсү..

Кыямат күнү келгенде Алла Таала жаңы жашоо, жаңы дүйнө пайда кылат.  Мүрзө жана башка жерлерде чириген денелер Алла Тааланын кудурети менен мурункусундай жаңыдан жашоого келет. Алла Таала Исрафил (алейхи саламды) тирилтип экинчи ирет суурду үйлөөгө буйрук берет.  Анан денелерге жан кирет.  Тирилген жандар Машхар аянтына карай жөнөшөт. Ошол убакта адамдар эч ким эч ким менен иши жок, баары өз жанын ойлоп калышат.  Бул аянт пенделердин дүйнөдө кылган иштери үчүн эсеп-жооп бере турган орду болуп эсептелет. Пайгамбарыбыздын (с.а.в.) хадисинде келгендей:

“Кыямат күнү күн элдерге бир мил (өлчөм) жакын болот. Элдер амалдарына жараша шорго (терге) малынат. Бирөөлөр кызыл ашыкка чейин,бирөөлөр белине чейин,бирөөлөр оозуна чейин малынат. Пайгамбарыбыз (с.а.в) өзүнүн оозуна колу менен ишара кылып ушуга чейин болот деди “(Муслим)

Абу Хурайра (р.а.) риваят. Пайгамбарыбыз (с.а.в.) айтты:

“Кыяматта элдер үч түрдүү болуп тирилишет,бирөөсү жөө, бирөөсү унаачан, бирөөсү жүзү менен жүрөт”. Сахабалардан бири сурады: Оо Аллахтын Элчиси! Алар жүздөрү менен кантип жүрүшөт?” Пайгамбарыбыз (с.а.в) айтты: ” Аларды буту менен жүргүзүүгө кадыр болгон Аллах жүзү менен да жүргүзүүгө Кадыр. Көңүл бургула! Алар ошол жүздөрү менен гана жердин дөңсөөсүнөн, тикендеринен сактанышат” ( Тирмизи)

Машхарда ар бир пенденин иштери жөнүндө жазылган күндөлүгү ачылат. Адилеттүү мыйзам менен өлчөнүп пенделер сурак жоопко алынат.
Адний бин Хатим (р.а.) риваят кылат. Пайгамбарыбыз (с.а.в.) айтты:

“Силердин ар бириңер Роббиңер менен эч бир котормочусуз сүйлөшөт. Ошондо  оң жагыңарды жана сол жагыңарды карасаңар амалдарыңардан башка эч нерсе көрбөйсүңөр. Апды жагыңарды карасаңар тозоктон башка эч нерсе көрбөйсүңөр. Ошондуктан тозоктон кургак курманын жартысын болсо да (садака кылуу) менен болсо да сактангыла”( Бухари)

Бул жерде пенделердин кимиси тозоко, кимиси бейишке барары кабарланат.

МАШХАРДА ПЕНДЕЛЕРДИ КИМДЕР СУРАККА АЛАТ?

Аллаху Таала жактан буйрулган периштелер суракка алат.

МАШХАРДА СУРАГАНДАН КИЙИН КАЙДА БАРЫШАТ?

Тозоктун айланасында жасалган көпүрөөнүн жанына барышат. Алардын ар бири ошол «Срат»көпүрөөсүнөн өтүп,бейишке барууга арекет кылышат..
«Срат »көпүрө кимдер үчүн кең,кимдер үчүн тар,кимдер үчүн кылдай,кимдер тикенек  ар кимдин амалына жараша болот.  Ал көпүр ар бир пенденин түбөлүк тагдырын чечүүчү. Ал жерден пенделер чагылгандай тездикте өтүшөт. Бул тууралуу Пайгамбарыбыз (с.а.в.) хадисинде мындай деп айткан:

“Кыл көпүрөдөн силердин биринчиңер чагылгандай тез өтөт. Риваятчы айтат: “Менин атам-энем  сага курман болсун! “Чагылгандай тез өтөт”- дегени кандайча? Пайгамбарыбыз (с.а.в.) айтты: “Сен көрбөйсүңбү? Чагылган кандай тез өтүп, көз ачып жумганча  жок болуп кетет”. Андан кийинкилер шамалдай тез өтүшөт. Андан кийин жаш балдардын чуркаганындай тез өтүшөт. Башкача айтканда ар ким өз амалына жараша тездикте өтүшөт. Силердин Пайгамбарыңар кыл көпүрөдө туруп: “Оо Роббим! Буларды саламаттыкта өткөр”- деп тилеп турат. Кээ бирөөлөрдүн амалдары алсыздык кылып кыл көпүрөдөн жүрө албай жөрмөлөп өтөт “.

Риваятчы айтат:

“Кыл көпүрөнүн эки жагында текенек-тиштүү зымдар асылган болот. Кимдер кармагысы келсе ага өкүм берилет. Кээ бирлери  ага тытылат, бирок кутулушат жана кээ бирлери тозокко түртүлүлүм салынат”. Абу Хурайра  (р.а) айтат:  “Менин жаным колунда болгон Затка ант! Тозоктун тереңдиги жетимиш жылдык жол “. (Муслим) ..

Бул жагына ойлонуп көрүү керек, бизди бул көпүрөөдөн бир гана амалдарыбыз сактай алат.  Угуп, окуп эле койбостон амал кылгандардан болу керек. Биздин бул дүйнөдөгү байлгыбыз ,кабат-кабат үйлөрүбүз, катар-катар уналарыбыз эч качан жардам бере албайт. Булар өлгөнүбүздө эле артыбызда керексиз буюм катары калып кетет. Керек болсо бир байпакгыбызда кошо кете албайт,бир гана амалыбыз гана кошо кетет жана жардам берет..
Насиба Абдуллаева,
“БАКТЫЛУУЛУК ФОРМУЛАСЫ”
The post Сираат көпүрөсү.. appeared first on БАКТЫЛУУЛУК ФОРМУЛАСЫ.

November 25, 2015 at 08:24AM

Бул да кызыктуу

Пикир калтыруу

Ой-пикириңизди жазыңыз Обязательные поля помечены *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button