alternatetext Багымдат: 06:18 | alternatetextКүн чыгуу: 07:49 | alternatetext Бешим: 13:18 | alternatetextАср: 17:00 | alternatetextШам: 18:44 | alternatetextКуптан: 20:18
МакалаларРубрикасызТарбия

НАСААТТАР ТОПТОМУ

Улукман Хакимдин жана башка насааттардын негизинде даярдалды
1.Уулум, Аллах Тааланы
таанып бил.
2.Кандай акыл-насаат
айтылса, биринчилерден болуп аткар.
3.Өз деңгээлиңе жараша сүйлө.
4.Калкындын кадырын бил.
5.Ар бир кишинин
укугун корго.
6.Сырынды сактай бил.
7.Жоро-жолдошторуңду
пайда, зыян тартканда сына.
8.Досту кыйын күндө
сына.
9.Наадан, акмактан
алыс кач.
10.Акыл-эстүү адам менен достош.
11.Кайраттуу бол.
12.Жаман адамга ишенбе.
13.Кеңешти түз жүргөн жана илимдүү адамдардан сура.
14.Сөзүңдү далилдүү айт.
15.Жаштыгындын баркын бил.
16.Досторунду кадырла.
17.Доско да, каска да
мандайынды ачык тут.
18.Ата-энендин баркын бил.
19.Чыгашан кирешене
жараша болсун.
20.Кандай иш болсо да, орточо бол.
21.Жоомарттыкты өзүңө өнөр кыл.
22.Мейманга кызмат
көрсөтүү – милдетиң.
23.Бирөөнүн үйүнө
киргенде көзүң менен тилиңди тый.
24.Кийим менен денеңди таза тут.
25.Жаамат менен бирге бол.
26.Перзентиңе илим менен адеп үйрөт.
27.Ыгы келсе ат чаап, ок атканды үйрөт.
28.Бут кийим кийсең,
оңунан баштап, чечсең солунан чеч.
29.Ар кимге өзүнө жараша мамиле кыл.
30.Түн ичинде сүйлөсөң,
акырын сүйлө, күндүз жан жагына карап сүйлө.
31.Аз жеп, аз уктап, аз
сүйлөгөндү адат кыл.
32.Өзүң жактырганды
башкаларга да ыраа көр.
33.Иш кылсан кенеш менен кыл.
34.Үйрөнбөй туруп
устаздык кылба.
35.Аял менен балага сыр ачпагын.
36.Бирөөгө түгөл ишене бербе.
37.Жаман адамдан
жакшылык күтпө.
38.Ар ишти акылга сал.
39.Бүтүрбөгөндү бүтүрдүм дебе.
40.Бүгүнкү ишти
эртеңкиге калтырба.
41.Улууларды шылдыңдаба.
42.Улуу кишиге узун
сүйлөбө.
43.Билимсизге бийлик
бербе.
44.Сурап келсе, куру
кайтарба.
45.Өткөн чатакты эске алба.
46.Бирөөнүн жакшылыгын
мен кылдым дебе.
47.Байлыгыңды доско да,
душманына да санатпа.
48.Туугандан кол үзбө.
49.Жакшы кишини жамандаба.
50.Өзүндун ким экениңди
бил. Өзүмчүл болбо.
51.Эки тарап бир бүтүмгө
келалбай жатышса, сен көпчүлүк жакта бол.
52.Эч кимди сөөмөй менен көрсөтпө.
53.Эл алдында тишиңди
чукулаба.
54.Эл көзүнчө какырынба,
түкүрүнбө.
55.Эстесең оозуңду алаканың менен жап.
56.Калайыкка какшыктабай
сүйлө.
57.Тамаша сөзгө көнүп калба.
58.Кишини эл алдында жер
каратпа.
59.Кейпи жакпайт деп
кишини айыптаба.
60.Айтылган сөздү өзүнө алба.
61.Шылдың сөздөн сактан.
62.Өзүңдү, үй-бүлөңдү
бирөөнүн алдында мактаба.
63.Эр болсоң, аялдардай
сыланба, сакал кой, эркектигиң артат.
64.Баланын ою менен боло бербе.
65.Тилиңе сак бол.
66.Колуңду силкпей
сүйлө.
67.Ар кимдин урматын
тааны.
68.Көзү өткөндү
жамандаба.
69.Колуңдан келсе,
урушпа да, арыздашпа.
70.Күч сынашпа.
71.Сынабаган кишиңди
жакшы деп ойлобо.
72.Иш жасасаң шашпа.
73.Дүнүйө үчүн башыңды
машакатка салба.
74.Өзүң билгенди баркта.
75.Ачууга алдырсан,
сөздүн артын байкап сүйлө.
76.Жең менен мурдуңду
сүртпө.
77.Күн чыкканча уктаба.
78.Каратып коюп тамак жебе.
79.Жол жүргөндө улуудан
озбо.
80.Сүйлөшүп аткан сөзгө
кыпчылба.
81.Тамактанганда жер таянба.
82.Ары-бери аландабай,
жер карап бас.
83.Эгер колуңдан келсе,
төөнү жайдак минбе.
84.Конок алдында бирөөгө
ачууланба.
85.Мейманга иш буйруба.
86.Акылсыз менен
сүйлөшпө.
87.Бекерпоз адепсиз
менен жол боюнда отурба.
88.Ар кайсы ишке
аралашып, абийириңди төкпө.
89.Өзүңдү адамдардан
артык санап бой көтөрбө.
90.Бирөөнүн кусаматын
мойнуңа алба.
91.Уруш, жаңжал уюштурчу
болбо.
92.Өзүң кордобогондордун
баркына жет.
93.Жөнөкөй бол, бой
көтөрбө.
94.Аллах Таалага
ыраазылык менен, напсиге эрк менен, улууларга урмат менен, балдарга шаапат
менен, жакырларга жоомарттык менен, дос-жаранга наасат менен, душманга чыдам
менен, нааданга сүкүт менен, аалымга таазим менен тиричилигиң кыл. Бирөөнүн байлыгына сук артпа. Байлыгым азайды деп чөкпө, көбөйдү деп көппө.
95.Ден соолугуңду көздүн
карегиндей сакта, ден соолукка зыяндуу иштерден сактан, арак ичпе, баңгизат
колдонбо, бооруң, бөйрөгуң, дагы башка
мүчөлөрүң ооруйт, акылын азаят, өңүң бузулат, намысың, уятың жоголот.
96.Тамеки тартпа: өпкөң өлөт, күч-карууң жоголот, денең сасыйт, тишиң, тырмагың саргаят.
97.Музыка укпа –
делебең козголот, мээң бузулат, көнүлүң караят, дилиң бузулат, акылын азайып,
зээниң төмөндөйт, сезимталдыгың начарлайт.
98.Көп сүйлөбө, маңыз
болосун, көп адашасың, ушакка, жалганчылыкка берилип кетесин, баркын түшөт.
99.Сүйүү менен
алектенбе: эркиң жоголот, күчүң кетет, аброюн төгүлөт, жакырланасың.
100.Көп күлбө: дилиң
караят, кадырың жоголот.
101.Мактанчаак болбо, оор
басырыктуу, жөнөкөй бол. Бар нерсеге каниеттүү бол.
The post НАСААТТАР ТОПТОМУ appeared first on БАКТЫЛУУЛУК ФОРМУЛАСЫ.

November 24, 2015 at 09:41AM

Бул да кызыктуу

Пикир калтыруу

Ой-пикириңизди жазыңыз Обязательные поля помечены *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button