alternatetext Багымдат: 06:08 | alternatetextКүн чыгуу: 07:39 | alternatetext Бешим: 13:17 | alternatetextАср: 17:06 | alternatetextШам: 18:51 | alternatetextКуптан: 20:26
Макалалар

Аллахтын көлөкөсүнөн башка көлөкө жок болгон күнү, жети түрдүү адам аллахтын көлөкөсүнөн орун алат.

Бисмиллахир Рохмаанир Рохийм!

Инсан — алсыз, күчсүз, ар дайым Аллах Таалага муктаж. Инсан — унутчаак, сабырсыз жана шашылчаак болуп жаратылган .

Жаратканга мактоо шүгүрлөрдү айтуу менен сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустофа саллаллоху алайхи васалламга салават-дубаларды айтабыз.

Бир хадисте Пайгамбарыбыз алайхис салам айтат: «Менден бир аят болсо дагы, башкаларга жеткиргиле !”-деген.

Сиздерге, Бухари жана Муслимде Абу Хурайра родияллооху анху риваят кылган хадисти жеткиремин. Мен Пайгамбарыбыз алайхис салам- дын мындай деп айтып жатканын уктум: “Алланын рахмат көлөкөсүнөн башка көлөкө жок болгон Күнү, төмөнкү (ушул) жети түрдүү адамга Аллах Таала Өзүнүн рахмат көлөкөсүнөн орун берет. 1- Адилеттүү падыша. 2- Жаштыгынан Аллага пендечилик кыла баштаган жигит. 3- Жүрөгү мечитке байланган жигит. 4- Аллахтын ыраазычылыгы үчүн бири-бирин сүйүп, жолугушуп жана ажырашкан эки адам. 5- Ата-тектүү жана сулуу аял өзү тарапка чакырганда: «Мен албетте Аллахтан коркомун!”-деп азгырылбаган адам . 6- Оң колу берген садаканы сол колу билбей кала тургандай кылып, жашыруун садака берген адам. 7- Аллахты жалгыздыкта зикир кылганда көздөрүнөн жаш аккан адам”.

Жогоруда айтылып өткөн хадисте, жалгыздыкта көздөрүнө жаш алып, Аллахты эстеп, зикир кылган киши да бар. Ушул кишиде эки жакшы сапаттар, эң жогорку даражадагы сапаттар бар. Бири — анын жалгыздыкта, эч ким болбогон кезде Аллахтын зикири менен алек болуусу, ал эми экинчиси болсо — Аллахтан коркуу же Аны сүйүү. Ушул эки нерседе тең көздөрдөн жаш агат жана ал экөө тең- эң улуу нерсе. “Жалгыздык”-деген сөз улуу аалымдардын айтуусу боюнча: “Адам эл жок жалгыз калган учуру же жүрөктө Аллахтан башка эч нерсе жок болсо”-деп да айтышат. Эл жок жерде, жалгыз калып Аллахты эстеп, (мейли сүйүнүчтүн жашы же коркуунун жашы болсун) көздөрүнөн жаш акса, жана эл бар жерде деле, Аллахты зикир кылган жыйындарда, жүрөгүндө Аллахтан башка эч нерсе жок болсо, жана анда да көздөрүнөн жаш акса, элдин арасында болсо дагы ушул сыпатка кирет. Аллахты эстеп же андан коркуп ыйлоо — бул эң чоң байлык. Кимге Аллах Таала ушундай байлыкты берген болсо чынында ал бактылуу адам! Бир хадисте:

«Ким эгер Аллахтан гана коркуп ыйласа ал (сүт эмчекке кайтканга чейин) тозокко кирбейт !”-деп келет.

Сүт эмчекке кайтып кирүүсү мүмкүнбү? Болушу мүмкүн эмес, мына ошондуктан ал кишинин да тозокко кирүүсү мүмкүн эмес. Башка бир хадистин мазмунунда: «Ким Аллахтан коркуп ыйласа, анын жаштары жерге тамчылап түшсө, анда ал Кыямат күнү азапталбайт”. Эки көз үчүн тозоктун оту арам. Бири — күнү-түнү Аллах жолунда күзөттө турган көздөр, Экинчиси — Аллахтан коркуп ыйлаган көз. Аллахтын жолунда жүрүп, көздөрү сокур болгон киши да айтылган. Ким жалгыздыкта Алланы зикир кылса, анда ал жалгыз өзү каафырларга каршы согушка чыкканга барабар . Сабит Банани рохматуллохи алайхи такыба бир адамдын сөзүн келтирет: “Мен өзүмдүн кайсыл дубам кабыл болуп жаткандыгын билем”. Элдер андан кантип билип алаарын сурашты. Ал: “Кайсыл дубамда денемдин түктөрү тик туруп, жүрөгүм дүкүлдөп жана көздөрүмдөн жаш акса, ошол дубам кабыл болот”,-деп жооп берди. Бир акын айткан дейт:

“Менин ишим — түнкүсүн сүйгөнүмдү эстеп ыйлоо, Менин уйкум — сүйгөнүмдү эстеп терең ойлорго чөмүлүү !”

Бул хадистин биринде Адилеттүү падыша да бар. Умар родияллоху анху. Мадинада туруп көз жашын токтото албай, кайгырып ыйлайт эле. Андан сурашканда: “Шам өлкөсүндөгү жолдун жамандыгынан, басып бараткан эшектин буту жаман жолдо тайып, кайрылса, анын буту ооруса, Кыяматта Аллах Таалам ошол жолду Падыша болуп турганыңда эмне үчүн оңдоп койбодуң эле — деп сураса ага кантип жооп беремин!?”-деп ыйлайт эле. Умар родияллоху анху кылычы кынынан чыкса бирөөнү жок кылмайын кайра салбайт эле. Бирок, динге кирип, падыша болуп, бир гүлгө, бир чөпкө керек болсо кичинекей бир кумурскага да зыян жеткирбеген адилеттүү падыша болду, караңыздар Дин адамга кандай тарбия берээрин .Баарыбызга падышалык деңгээлде Умар родияллоху анху жакшы өрнөк боло алат. Жана экинчиси жаштыгынан Аллага ибаадат кылып баштаган жигит. Кыяматта адам, жаштыгы үчүн да жооп берет! Кээ бир адамдар түшүнбөгөндүн себебинен, жаш балдар мечитке барып, намаз окуп, жоолугун салынып ыйман жолуна түшсө, сен жашсың, кийин деле жетишесиң деген азгырык сөздөрү менен, Адам келбетиндеги шайтан сыяктуу азгырышат, Бул чоң зулумдук! Үчүнчүсү — Жүрөгү мечитке байланган адам. Бул туурасында да көптөгөн хадистер келген. “Кимдин мечитке көп каттаганын көрсөңөр күбөлүк бергиле, ал адам ыймандуу !” (хадис.) Мечитке карай басканда, мечитти укканда, мечитке аттап киргенде, мечиттеги ыймандын сөздөрүнөн ырахаттанса, ибаадат кылып ырахат алса, мечитке киргенде жүрөгү тынчтанса — мына ошолор ыймандын даамын татып, бактылуулук жолуна түшкөндөр ! Сиз менен биз ырахат алабызбы? Тезирээк эле чыгып кеткибиз келет, намаздан соң дуба кылбай туруп кетүүгө шашабыз, имам бир ааз узун сүрөө окуп койсо, намазда туруп кыжалат болобуз.. Бул жакта Иннаа а-тойнаа менен Кул хуаллооху ахад турса, бул Йа син менен Бакараны окуйт — деп ачууланып кетебизго). Бул адам али ыймандын даамын тата элек.. Жоок тууганым, дүйнөдөгү эң жакшы жерлер мечиттер, ошол эң жакшы жерлердеги эң жакшы адамдар, мечитке биринчи кирип акыркы болуп чыккандар !” (хадис.) Кийинкиси, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн бири-бирин сүйүп , жолугушуп жана ажырашкан эки адам. Ошондой эле Оң колу берген садаканы сол колу билбей кала турган даражада жашыруун берген адам. Жана Ата — тектүү жана сулуу аял өзү тарапка чакырганда, (зынаага чакырганда, ыплас жийиркеничтүү ишке чакырганда, көзүн кысып, напсин кысалбай ыймандан азгырып чакырган учурда: “Мен Аллахтан коркомун !”-деп күнөө ишке азгырылбай, ыйманында бекем турган киши . Аллах Таалам бойдокторду эч качан ушул сыноо менен сынай көрбөсүн. Пайгамбарыбыз алайхис салам алты нерсени сактайм деп убада кылсаңар, силердин бейишке кирүүңөргө убада беремин, ошонун бири никесиз бирөө менен зынаа кылуудан сактансаңар — деп келетго хадисте.

Карасаңыз сулуу, ата-тектүү экен ага азгырылып болбой жатсаңыз никелеп алыңыз. Бир эмес төртөөнү алыңыз, күчүңүз жетип, адилеттүү болсоңуз алыңыз да күндүгө свиданияга чыгың.. Иште болосузбу, көчөдөбү, кечке телефон менен, ватсапта сүйлөшүп, жазышың, ортодо нике болсо болду.)

Анан тааныбаган эле бирөө көз сүзүп, өзү тарапка чакырса Аллахтан коркомун деңиз, Кыяматта Аллахтын көлөкөсүндө болосуз!

Бүгүнкү күндөгү кээ бир аалымдар кол телефон өзүнө чакырса, тагыраагы интернет дагы ушул маселеге кирет дешет, Чындыгында Аллах баардык нерсени билип турат !

Авт: ﻛﺘﺎﺏ Шейхул Хадис Маулана Мухаммад Закарийа р.х.

Которгон: Али Оши.

“БАКТЫЛУУЛУК ФОРМУЛАСЫ”

Бул да кызыктуу

Пикир калтыруу

Ой-пикириңизди жазыңыз Обязательные поля помечены *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button