Канадалык доктор Ж. Миллер исламды кантип кабыл алган?

Доктор Ж. Миллер Канада боюнча христиан динин жаюуда эң белгилүү болгон доктор Ж. Миллер ислам динин кабыл алып, Канадада эң чоң ислам жаюучулар катарына кирген. Ал убагында, бир гана эң активдүү христиан миссионери болбостон, Инжил китебин эң жакшы билүү менен да башкалардан айырмаланып турган.

Илимдерден эң жакшы көргөнү математика болгондуктан, ал логика менен диалектиканы да жакшы көрчү. Бир күнү ал, Курандан ката табуу, ошондой эле мусулмандардын арасында авторитетке ээ болуп, аларды христиан динине чакыруу максатында Куранды толук окуп чыгууну чечет. Ал, Куранды байыркы китеп деп санап, он төрт кылым мурда чөлдөгү жашоо тууралуу жазылган деп ойлочу. Бирок ал Куранды ачып окуй баштаганда, окуган нерсесинен улам чоң тоскоолго учурайт. Ал Куранда башка эч бир китепте жазылбаган нерселердин бар экенине күбө болду. Ал, пайгамбарыбыздын (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) башына келген кыйынчылыктар; аялы Хадича энебиздин өлүмү, балдарынын жана кыздарынын өлүмү сыяктуу кыйынчылыктар Куранда жазылган деп ишенчү. Бирок андай эчтеке таппайт. Аны дагы да таң калтырган нерсе; Куранда «Марьам» (Мария) деп аталган толук сүрөгө кабылат. Азирети Марьам үчүн мындай сый-урматты ал христиан китептеринен көргөн эмес эле. Куранда Айша же Фатима (пайгамбарыбыздын аялы жана кызы) деп аталган сүрөнүн жоктугу, анын ого бетер таң калуусун арттырат. Ошондой эле, Куранда Иса пайгамбардын аты 25 жерде, ал эми Мухаммед пайгамбардын (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) аты 5 эле жерде эскерилгени аны таң калтырат. Ал дагы эле Курандын алсыз жерлерин табуу максатында мурдагыдан да көбүрөөк көңүл буруп окуй баштайт.

Бирок “Ниса» (Аялдар) сүрөсүнүн 82-аятына жеткенде, бул аятта айтылган укмуштуудай сөз аны чагылган чапкандай болот. Бул аятта Аллах Таала мындай дейт:

“Акыры алар Куран жөнүндө ойлонушпайбы? Эгерде ал Аллахтан башка бирөө тарабынан болгондо, анда көп карама-каршылыктарды табышаар эле го?!»

Курандагы дагы башка бир аятта “карама-каршылык” деген сөз кездешпегени, Курандын бирден-бир кереметтеринен. Ал сөзүн төмөндөгүчө улантат:

“Эч бир автор өз чыгармасында бир да ката жок деп айталбайт. Бирок Куран тескерисинче эч бир ката жок экендигин бекемдеп айтып, ошол эле учурда бизге ката тапкыла деп сунуштайт. Бирок Курандан ката табуу мүмкүн эмес».

Доктор Миллер дин көңүлүн бурган дагы бир аят «Анбия» (Пайгамбарлар) сүрөсүнүн 30-аяты болчу. Ал аятта Аллах мындай дейт:

“Каапыр болгон адамдар асмандар да, жер да бириккен абалда болуп, анан Биз аларды кийин ажыратканыбызды жана бардык жандыктарды суудан (пайда) кылганыбызды көрүшпөдүбү?».

Анан минтип айтат: Бул аят 1973- жылы Нобел сыйлыгына ээ болгон илимий изилдөөгө туура келет. Бул илимий изилдөө чоң жарылуу теориясына тиешелүү болуп, бүткүл аалам чоң жарылуунун натыйжасында пайда болгонун жарыялайт. Аятта болсо, бүткүл аалам башында бир болуп, кийин бөлүнүп, бири-биринен алыстай баштаган.

Live Covid-19
USA 1,965,912
Жуктургандар: 1,965,912
Каза тапты: 111,394
Айыккандар: 738,729
Активдүү: 1,115,789
Brazil 646,006
Жуктургандар: 646,006
Каза тапты: 35,047
Айыккандар: 302,084
Активдүү: 308,875
Russia 458,689
Жуктургандар: 458,689
Каза тапты: 5,725
Айыккандар: 221,388
Активдүү: 231,576
Spain 288,058
Жуктургандар: 288,058
Каза тапты: 27,134
Айыккандар: -
Активдүү: 260,924
UK 283,311
Жуктургандар: 283,311
Каза тапты: 40,261
Айыккандар: -
Активдүү: 243,050
India 237,395
Жуктургандар: 237,395
Каза тапты: 6,650
Айыккандар: 114,073
Активдүү: 116,672
Italy 234,531
Жуктургандар: 234,531
Каза тапты: 33,774
Айыккандар: 163,781
Активдүү: 36,976
Peru 187,400
Жуктургандар: 187,400
Каза тапты: 5,162
Айыккандар: 79,214
Активдүү: 103,024
Germany 185,414
Жуктургандар: 185,414
Каза тапты: 8,763
Айыккандар: 168,900
Активдүү: 7,751
Turkey 168,340
Жуктургандар: 168,340
Каза тапты: 4,648
Айыккандар: 133,400
Активдүү: 30,292
Iran 167,156
Жуктургандар: 167,156
Каза тапты: 8,134
Айыккандар: 129,741
Активдүү: 29,281
France 153,055
Жуктургандар: 153,055
Каза тапты: 29,111
Айыккандар: 70,504
Активдүү: 53,440
Chile 122,499
Жуктургандар: 122,499
Каза тапты: 1,448
Айыккандар: 95,631
Активдүү: 25,420
Mexico 110,026
Жуктургандар: 110,026
Каза тапты: 13,170
Айыккандар: 78,590
Активдүү: 18,266
Saudi Arabia 95,748
Жуктургандар: 95,748
Каза тапты: 642
Айыккандар: 70,616
Активдүү: 24,490
Canada 94,335
Жуктургандар: 94,335
Каза тапты: 7,703
Айыккандар: 52,568
Активдүү: 34,064
Pakistan 93,983
Жуктургандар: 93,983
Каза тапты: 1,935
Айыккандар: 32,581
Активдүү: 59,467
China 83,030
Жуктургандар: 83,030
Каза тапты: 4,634
Айыккандар: 78,329
Активдүү: 67
Qatar 65,495
Жуктургандар: 65,495
Каза тапты: 49
Айыккандар: 40,935
Активдүү: 24,511
Bangladesh 63,026
Жуктургандар: 63,026
Каза тапты: 846
Айыккандар: 13,325
Активдүү: 48,855
Belgium 58,907
Жуктургандар: 58,907
Каза тапты: 9,566
Айыккандар: 16,112
Активдүү: 33,229
Netherlands 47,152
Жуктургандар: 47,152
Каза тапты: 6,005
Айыккандар: -
Активдүү: 41,147
Belarus 46,868
Жуктургандар: 46,868
Каза тапты: 259
Айыккандар: 22,066
Активдүү: 24,543
South Africa 43,434
Жуктургандар: 43,434
Каза тапты: 908
Айыккандар: 23,088
Активдүү: 19,438
Sweden 42,939
Жуктургандар: 42,939
Каза тапты: 4,639
Айыккандар: -
Активдүү: 38,300
Ecuador 41,575
Жуктургандар: 41,575
Каза тапты: 3,534
Айыккандар: 20,568
Активдүү: 17,473
UAE 37,642
Жуктургандар: 37,642
Каза тапты: 274
Айыккандар: 20,337
Активдүү: 17,031
Singapore 37,527
Жуктургандар: 37,527
Каза тапты: 24
Айыккандар: 24,209
Активдүү: 13,294
Colombia 36,635
Жуктургандар: 36,635
Каза тапты: 1,145
Айыккандар: 13,638
Активдүү: 21,852
Portugal 33,969
Жуктургандар: 33,969
Каза тапты: 1,465
Айыккандар: 20,526
Активдүү: 11,978

Жооп калтыруу

Email дарегиңиз жарыяланбайт!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.