Канадалык доктор Ж. Миллер исламды кантип кабыл алган?

Доктор Ж. Миллер Канада боюнча христиан динин жаюуда эң белгилүү болгон доктор Ж. Миллер ислам динин кабыл алып, Канадада эң чоң ислам жаюучулар катарына кирген. Ал убагында, бир гана эң активдүү христиан миссионери болбостон, Инжил китебин эң жакшы билүү менен да башкалардан айырмаланып турган.

Илимдерден эң жакшы көргөнү математика болгондуктан, ал логика менен диалектиканы да жакшы көрчү. Бир күнү ал, Курандан ката табуу, ошондой эле мусулмандардын арасында авторитетке ээ болуп, аларды христиан динине чакыруу максатында Куранды толук окуп чыгууну чечет. Ал, Куранды байыркы китеп деп санап, он төрт кылым мурда чөлдөгү жашоо тууралуу жазылган деп ойлочу. Бирок ал Куранды ачып окуй баштаганда, окуган нерсесинен улам чоң тоскоолго учурайт. Ал Куранда башка эч бир китепте жазылбаган нерселердин бар экенине күбө болду. Ал, пайгамбарыбыздын (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) башына келген кыйынчылыктар; аялы Хадича энебиздин өлүмү, балдарынын жана кыздарынын өлүмү сыяктуу кыйынчылыктар Куранда жазылган деп ишенчү. Бирок андай эчтеке таппайт. Аны дагы да таң калтырган нерсе; Куранда «Марьам» (Мария) деп аталган толук сүрөгө кабылат. Азирети Марьам үчүн мындай сый-урматты ал христиан китептеринен көргөн эмес эле. Куранда Айша же Фатима (пайгамбарыбыздын аялы жана кызы) деп аталган сүрөнүн жоктугу, анын ого бетер таң калуусун арттырат. Ошондой эле, Куранда Иса пайгамбардын аты 25 жерде, ал эми Мухаммед пайгамбардын (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) аты 5 эле жерде эскерилгени аны таң калтырат. Ал дагы эле Курандын алсыз жерлерин табуу максатында мурдагыдан да көбүрөөк көңүл буруп окуй баштайт.

Бирок “Ниса» (Аялдар) сүрөсүнүн 82-аятына жеткенде, бул аятта айтылган укмуштуудай сөз аны чагылган чапкандай болот. Бул аятта Аллах Таала мындай дейт:

“Акыры алар Куран жөнүндө ойлонушпайбы? Эгерде ал Аллахтан башка бирөө тарабынан болгондо, анда көп карама-каршылыктарды табышаар эле го?!»

Курандагы дагы башка бир аятта “карама-каршылык” деген сөз кездешпегени, Курандын бирден-бир кереметтеринен. Ал сөзүн төмөндөгүчө улантат:

“Эч бир автор өз чыгармасында бир да ката жок деп айталбайт. Бирок Куран тескерисинче эч бир ката жок экендигин бекемдеп айтып, ошол эле учурда бизге ката тапкыла деп сунуштайт. Бирок Курандан ката табуу мүмкүн эмес».

Доктор Миллер дин көңүлүн бурган дагы бир аят «Анбия» (Пайгамбарлар) сүрөсүнүн 30-аяты болчу. Ал аятта Аллах мындай дейт:

“Каапыр болгон адамдар асмандар да, жер да бириккен абалда болуп, анан Биз аларды кийин ажыратканыбызды жана бардык жандыктарды суудан (пайда) кылганыбызды көрүшпөдүбү?».

Анан минтип айтат: Бул аят 1973- жылы Нобел сыйлыгына ээ болгон илимий изилдөөгө туура келет. Бул илимий изилдөө чоң жарылуу теориясына тиешелүү болуп, бүткүл аалам чоң жарылуунун натыйжасында пайда болгонун жарыялайт. Аятта болсо, бүткүл аалам башында бир болуп, кийин бөлүнүп, бири-биринен алыстай баштаган.

Live Covid-19

Жооп калтыруу

Email дарегиңиз жарыяланбайт!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.