ТИЛИҢ НАМАЗ ОКУЙТ, ЖҮРӨГҮҢ КҮНӨӨ КЫЛАТ….

Мусулмандар арасында тили эле мусулманмын деп жүрөгү күнөө жасап жүргөндөр жок деп айтканга болбостур. Бул тууралу коомдон көп эле кайрылуулар болуп жатпайбы. Мисалга алсак: Намаз окуйт, ширк кылып,бакшы,мазарларга барат,
Намаз окуйт,зына кылат, Намаз окуйт аялын, балдарын сөгүп сабайт,Намаз окуйт ушак,гыйбат,жалган айтат, Намаз окуйт өзүн, көзүн,оозун тыйбайт,Намаз окуйт таразадан ,соодада алдайт, Намаз окуйт зордук зыяан келтирүүчү иштерди кылат.Намаз окуйт арак ичет, Намаз окуйт жүрөгү дүйнө кызыкчылыгы,байлык,мансаптын артынан чуркайт. Мындай инсандарды кандай деп атасак туура болот,мусулманбы? Же чала мусулманбы? Же такыр мусулман эмес деп айтуу керекби? Булар Аллахтын бир парзын аткаргандай болгону менен чоң күнөөлөрдү кылып жатат, Исламда мындай иштер харам амалдарына кирет,бул амалга катуу тыюу салынган, бул амалды Аллах Тааладан коркуп кылбаган адам сооптуу болуп,ал эми кылган адам чоң күнөөкөр болот. Мындайларды Аллах өзү билет эмне кыларын, алардын жүрөгүндө эмне болуп жатканын.
«Аллах жашыруун жана көрүнө эмне иш жасап жатканыңарды билип турат». (16:19)….
Анткени мындай инсандар тили намаз окуганы менен жүрөгү ойгоно элек, Аллах деген улуу Затты жүрөгүнө киргизе элек болот. Намазды эми парз экен окуп койу керек эл катары мусулманмын го деп,же уятко эч болбосо ошону аткарып жүрөйүн башкасын кылбасам деп, эл көрсүн дейби иши кылып окуйт да. Ал өзүн эле алдабастан Аллахты да алдаганын биле гана .Ушундай инсандарга Пайгамбарыбыз хадисинде мындай деп келген..
Абу Хуройра ( Ага Аллах ыраазы болсун) риваятында Пайгамбарыбыз صلى الله عليه وسلم айтты: « Банкрот адам ким экенин билесиңерби? » анан айтышты: «Банкрот адам деп анда Эч кандай Акчасы жок Жана Эч кандай буюму жок адам» анан Пайгамбарыбыз صلى الله عليه وسلم айтты: « Банкрот адам кыямат күнү намазы менен орозосу менен Жана зекети менен келет жанада ошол эле убакта бирөөнү сөгүп койот. Жана бирөөнү жардамсыз таштап койот. Жана бирөөнүн акысын жеп койот. Жана бирөөнүн канын төгүп койот.Жана бирөөнү уруп койот, анан буга жакшылыктарын берет ,тигиге жакшылыктарын берет ,эгер баарынын акыларын берип бүткөнгө чейин жакшылыктары түгөнүп калса анда алардын күнөөлөрү ал адамга жүктөлөт ,андан кийин тозоко ыргытылат»…
«Эгер аны жаман тагдыр кармаса, чыдамсыздык кылат. Жакшы (тагдыр) кармаса кызганчаак болуп калат. Намаз окуучулар гана андай эмес ». (70:20’21’22)…
Анткени, намаз окуучулар жакшылыкта да,жамандыкта да орточо абалда болот,жакшылык болгондо ыраазычылык билдирет,жамандык болгондо сабырдуу болот.
Чындыгында намазды жүрөгү менен окуган инсан жогортогу иштерди эч качан кылбайт, ал билет күнөө экенин Аллах алдындан жооп бере турган күн келээрин.
Мындай окушка, көрүнүшкө эмне себеп болуп жатат?
Себеби ыймандын алсыздыгы,илимдин аздгы, диндин ичиндеги мыйзамдарды билбегендиги ,сабырдын жоктугунан,нафсине баш ийип эркине күчү жетпегендиген болуп жатат.
Ошон үчүн биринчи ыйман келтирүүдөн баштоо,жан дүйнөбүз,жүрөгүбүздү руханий жактан даярдообуз керек.
Ыймандын 7 парзны бекем карману керек.
1. Аллах Тааланын бардыгына жана жалгыздыгына ишенүү
2. Аллах Тааланын периштелерине
3. Аллах Тааланын китептерине
4. Аллах Тааланын пайгамбарларына
5. Акырет күнүнө
6. Тагдырга; жакшылык жана жамандык Аллахтан экендигине ишенүү
7. Өлгөндөн кийин кайра тирилүүгө ишенүү.
Ушулар биздин тилибизде эле эмес жүргөбүздө болсо андай иштерди жасамак эмесбиз.
Эгерде биз Аллах Тааламдын барлыгына,бирлигине ишенгенибизде,ширк,бакшы, мазарларга барып сыйынбайт болчуубуз..
Эгерде Аллах Тааламдын периштелерине,китептерине,пайгамбарларына иншенгенибизде,Аллахтын мыйзамдарын,Пайгамбардын сүннөттөрүн бекем карманып, кылба дегенин кылбай, кыл дегенин кылып моюн сунуп жашамакпыз..
Эгерде биз башыбызга келеген кыйынчылыктар,кайгы -капа,кырсыктар, кубаныч, бактылуулук,жакшылыктар баарын Алладан деп тагдырга ишенгенибизде, баарына көппөй,жогуна чөкпөй сабыр ,үмүт менен дуба кылып жашамакпыз..
Эгерде биз Акырет,өлүмдөн кийин тирилүүгө ишенгенибизде, жүрөгүбүздү күнөөлөрдөн сактап,Аллахтан коркуп жашамакпыз..
« Эй, ыйман келтиргендер! Аллага чын жүрөктөн ыйман тообо кылгыла ». (66:8)..
«….барыңар Аллага тообо кылгыла ийгиликке жетээрсиңер ». (24:31)…
Эгер билсек адамдын бактысы ыймандуулукта. Анткени ыймандуу адам жакшылкка шүгүр кылат, кыйынчылыкка сабыр кылат,өзүн күнөөлөрдөн сактайт,Аллахтын кыл дегенин кылып,кылба дегенине моюн сунат. А эгер күнөө кылса Алладан күнөөлөрүн кечирүүсүн сурайт.
Пайгамбарыбыз (Ага Алланын салават саламдары болсун) айтты: «Ыймандуу адамдын абалы ушунчалык таң калаарлык. Чындыгында анын бардык кылган иши жакшылык. Мындай (артыкчылык) ыймандуу гана адамга берилген . Эгерда ага сүйүнчү жетсе Аллахка шүгүр кылат,бул ал үчүн жакшылык. А эгер кыйынчылык кабылса ага сабыр кылат, бул да ал үчүн жакшылык ». (Сахих Муслим) .. А мындай татыктуулук ыймандуу гана адамга берилген..
Эч бир адам: «Мен күнөөдөн тазамын »деп айта албайт, биз инсандар унутчаак,тез адашып,тез ката кылуучуларданбыз,ар бир адам билип -билбестен күнөө кылат. Бирок жүрөгүндө ыйманы бар адам башкалардан өзгөчөлүгү -күнөө кылса өкүнүп Аллага кайтат,тообо кылат. Бул дүйнөгө бардык инсандар сыноо үчүн жаралган. Бирок адамдардын ыймануу күчтүүсү ,эрктүүсү гана күнөөгө туруштук берет. Ал эми күнөөкөр адам-эрксиз, алсыз адам ,өз эркин башкара албайт,өзүн күнөөдөн тыяалбайт. Ал күнөөгө баткансайын жашоосу артка кетип, ырыскысы кемип,жан дүйнөсү тарыйт.
Ошондуктан кел мусулман бир тууганым, Аллахтын барлыгына, өкүмдөрүнө кайдыгерликте карабай чын жүрөктөн,чын ыклас менен аткаралы. Бул жарыктыкта адам деген толтура, а адам болуп жашгандар аз санда. Адамдын адам болуусуна ыйман керек, сабыр керек. Илимге да,ийгиликке да,бактылуулука да,кыйынчылык, кайгы -капага да жашообуздун тынчтыгына да эң негизгиси Сабыр,Сабыр Сабыр керек.
Маймун ибну Махран айтат: «Бардык иштин арты сабырдуулук менен бүткөндөн башка жакшы нерсе жок».
Умар ибнул -Хатаб (Ага Аллах ыраазы болсун) айтат: “Сабырдуулукта эң жакшы жашоо бар экенин сездик “.
Дагы бир сөзундө: “Эң жакшы жашоо сабырдуулукта. Эгер сабырдуулук эркектерде болгондо анда алар жоомарт болмок “.
Али ибну Абу Талип (Ага Аллах ыраазы болсун) айтат: “Денеде баштын ролу кандай болсо, ыйманда да сабырдын ролу ошондой болот. Эгер башты кесип салса дене өлөт “. Деп айтканда соң Али (Ага Аллах ыраазы болсун) үнүн катуу көтөрүп: “Сабыры жоктун ыйманы жок “.
Мына туугандар чынынгы мусулман болуу үчүн ыйманга кошо сабыр кылууну үйрөнүү керек. Аз болсо да илим алуу керек,ыймандуулук артат, өзгөчө Исламий китептерди көп -көп окуганда. Эң башкысы окуп эле койбой,амал кылууда кеп. Аалым,устаздардын ауидо,видеолорун көп -көп көрү керек. Азыркы заманда шылтоо жок ,интернет деген чеги жок кермет дүйнөсү бар, чынында аны туура пайдаланса, каалаган инсан ыйманын бекемдөө үчүн баарын тапса болот.Куран окугуң келсе кыргызчасы,арапчасы,хадистер да толтура, болгону биздин калообузда. Бир хадис,же бир аятты жаттап ошого амал кылсаң ушул да илимдин мөмөсү. Өзүбүздүн эле группаны айталы, күндө келген ауидо,видео,динний макалалар ошого көңүл койуп, маанисине ой жүгүрткөн болсок ,жүрөгүбүзгө жайгаштырган болсок күнөөлөрдөн,адашуулардан алыс болмокпуз. Амал кыл бир тууганым бир хадис, аят уксаңда бул сенин жеңишиң,бакытың болот…Аллах Таалам күнөө кылгандарды кечирип,Өзү туура жолго салсын,ыймансыздардын жүрөгүнө ыйман нурун толтурсун,адашкандарга хидаят берсин ,кыйынчылыкка,кайгы -капа, оору сыноосундарга сабыр жеңилдик берсин,кылган амалдарыбызга берекесин берсин,күнөөлөрдөн өзү сактасын Омииин!!! …

January 19, 2016 at 12:56PM

Live Covid-19
USA 1,965,912
Жуктургандар: 1,965,912
Каза тапты: 111,394
Айыккандар: 738,729
Активдүү: 1,115,789
Brazil 646,006
Жуктургандар: 646,006
Каза тапты: 35,047
Айыккандар: 302,084
Активдүү: 308,875
Russia 458,689
Жуктургандар: 458,689
Каза тапты: 5,725
Айыккандар: 221,388
Активдүү: 231,576
Spain 288,058
Жуктургандар: 288,058
Каза тапты: 27,134
Айыккандар: -
Активдүү: 260,924
UK 283,311
Жуктургандар: 283,311
Каза тапты: 40,261
Айыккандар: -
Активдүү: 243,050
India 236,954
Жуктургандар: 236,954
Каза тапты: 6,649
Айыккандар: 114,073
Активдүү: 116,232
Italy 234,531
Жуктургандар: 234,531
Каза тапты: 33,774
Айыккандар: 163,781
Активдүү: 36,976
Peru 187,400
Жуктургандар: 187,400
Каза тапты: 5,162
Айыккандар: 79,214
Активдүү: 103,024
Germany 185,414
Жуктургандар: 185,414
Каза тапты: 8,763
Айыккандар: 168,900
Активдүү: 7,751
Turkey 168,340
Жуктургандар: 168,340
Каза тапты: 4,648
Айыккандар: 133,400
Активдүү: 30,292
Iran 167,156
Жуктургандар: 167,156
Каза тапты: 8,134
Айыккандар: 129,741
Активдүү: 29,281
France 153,055
Жуктургандар: 153,055
Каза тапты: 29,111
Айыккандар: 70,504
Активдүү: 53,440
Chile 122,499
Жуктургандар: 122,499
Каза тапты: 1,448
Айыккандар: 95,631
Активдүү: 25,420
Mexico 110,026
Жуктургандар: 110,026
Каза тапты: 13,170
Айыккандар: 78,590
Активдүү: 18,266
Saudi Arabia 95,748
Жуктургандар: 95,748
Каза тапты: 642
Айыккандар: 70,616
Активдүү: 24,490
Canada 94,335
Жуктургандар: 94,335
Каза тапты: 7,703
Айыккандар: 52,568
Активдүү: 34,064
Pakistan 93,983
Жуктургандар: 93,983
Каза тапты: 1,935
Айыккандар: 32,581
Активдүү: 59,467
China 83,030
Жуктургандар: 83,030
Каза тапты: 4,634
Айыккандар: 78,329
Активдүү: 67
Qatar 65,495
Жуктургандар: 65,495
Каза тапты: 49
Айыккандар: 40,935
Активдүү: 24,511
Bangladesh 60,391
Жуктургандар: 60,391
Каза тапты: 811
Айыккандар: 12,804
Активдүү: 46,776
Belgium 58,907
Жуктургандар: 58,907
Каза тапты: 9,566
Айыккандар: 16,112
Активдүү: 33,229
Netherlands 47,152
Жуктургандар: 47,152
Каза тапты: 6,005
Айыккандар: -
Активдүү: 41,147
Belarus 46,868
Жуктургандар: 46,868
Каза тапты: 259
Айыккандар: 22,066
Активдүү: 24,543
South Africa 43,434
Жуктургандар: 43,434
Каза тапты: 908
Айыккандар: 23,088
Активдүү: 19,438
Sweden 42,939
Жуктургандар: 42,939
Каза тапты: 4,639
Айыккандар: -
Активдүү: 38,300
Ecuador 41,575
Жуктургандар: 41,575
Каза тапты: 3,534
Айыккандар: 20,568
Активдүү: 17,473
UAE 37,642
Жуктургандар: 37,642
Каза тапты: 274
Айыккандар: 20,337
Активдүү: 17,031
Singapore 37,183
Жуктургандар: 37,183
Каза тапты: 24
Айыккандар: 24,209
Активдүү: 12,950
Colombia 36,635
Жуктургандар: 36,635
Каза тапты: 1,145
Айыккандар: 13,638
Активдүү: 21,852
Portugal 33,969
Жуктургандар: 33,969
Каза тапты: 1,465
Айыккандар: 20,526
Активдүү: 11,978

Жооп калтыруу

Email дарегиңиз жарыяланбайт!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.