alternatetext Багымдат: 04:33 | alternatetextКүн чыгуу: 06:14 | alternatetext Бешим: 13:04 | alternatetextАср: 17:50 | alternatetextШам: 19:50 | alternatetextКуптан: 21:34
МакалаларРубрикасыз

? Кыямат алааматтары – 3  

 

⬅  Кыяматтын белгилери – 1  
⬅ Кыяматтын белгилери – 2
? ӨЗҮН ПАЙГАМБАР ДЕП АТАГАН ЖАЛГАНЧЫЛАРДЫН ЧЫГУУСУ.

Кыяматтын дагы бир белгиси – өзүн пайгамбармын деп атаган жалганчылардын чыгуусу. Пайгамбарыбыз (Ага Алланын салам-салаваты болсун) алардын саны отузга жакын болорун айткан. Хадисте: “Өздөрүн Алланын элчисимин деп эсептеген отузга жакын жалганчы чыкмайынча Кыямат болбойт” – деп айтылган. (Имам Бухари).
Чындыгында, Пайгамбарыбыздын (Ага Алланын салам-салаваты болсун) заманынан баштап бүгүнкү күнгө чейин көптөгөн жалганчылар чыкты. Мындай жалганчылар Кыя-матка чейин чыга берет. Анткени, Пайгамбарыбыз (Ага Алланын салам-салаваты болсун) бир жолу хутба кылып жатып: “Аллага касам, отуз жалганчы чыкмайынча Кыямат болбойт, алардын акыркысы кыйшык көздүү Дажжал болот” – деп айткан. (Имам Ахмад).
Ошондой эле Савбан (Алла андан ыраазы болсун) келтирген хадисте, пайгамбарыбыз (Ага Алланын салам-салаваты болсун): “Менин үммөтүмдүн кээ бирөөлөрү мушриктерден өтүп, эстеликтерге сыйынмайынча жана өздөрүн пайгамбар деп эсептеген отуз жалганчы чыкмайынча Кыямат болбойт. А мен болсо, пайгамбарлардын акыркысымын, менден кийин пайгамбар келбейт” – деп айткан. (Тирмизи, Абу Дауд).
Ал эми Хузайфа (Алла андан ыраазы болсун) кабарлаган хадисте, пайгамбарыбыз (Ага Алланын салам- салаваты болсун): “Менин үммөтүмдөн жыйырма жети жалганчы чыгат, алардын төртөөсү аял. Чындыгында мен пайгамбарлардын акыркысымын, менден кийин пайгамбар чыкпайт” – деген. (Имам Ахмад, Табарани).
Тарыхта биздин убакка чейин жыйырма жети жалганчы чыккан. Алардын төртөөсү аялдар болгон. Булардын баары өзүн пайгамбар деп жарыялаган. Булардан сырткары да көптөгөн жалганчылар чыккан жана чыга берет. Бирок, Пайгамбарыбыз (Ага Алланын салам-салаваты болсун) айткан отузга жакын жалганчынын артынан ээрчиген жана ага ишенген адамдары болот. Алар адамдардын арасында чоң бөлүнүп-жарылууну жана бузукулукту таратышат. Ал эми азыркы учурдагы “Мен өлүп тирилдим”, “Бейишти көрүп келдим, тозокту көрүп келдим”, “Түшүмдө аян келди” деген сыяктуу сөздөрдү айтып чыккан жалганчыларды эч ким ээрчибейт. Алар болгону өздөрүнүн материалдык кызыкчылыгы үчүн жалган айтып чыккан, же жин- шайтандарга кул болуп калган “көзү ачыктар” эле. Алардын Пайгамбарыбыздын (Алла андан ыраазы болсун) “Отузга жакын жалганчы чыгат” – деген хадисине тиешеси жок.

?ӨЗҮН ПАЙГАМБАР ДЕП ЖАРЫЯЛАГАН КЭЭ БИР ЖАЛГАНЧЫЛАР:
  1. Пайгамбарыбыздын (Ага Алланын салам-салаваты болсун) жашоосу аяктап калган мезгилде, Йемендик ал-Асвад Аьнсий аттуу адам өзүн пайгамбар деп жарыя кылган. Ал өзү мусулман болгон. Анан динден кайтып кетет. Бул – пайгамбарыбыздын (Ага Алланын салам-салаваты болсун) заманындагы биринчи динден кайтуу эле. Ал түн ичинде өзүнө асмандан вахий келгендигин айтып, айланасына адамдарды топтой баштайт жана Йеменде үч-төрт ай өкүмүн жүргүзүп турат. Пайгамбарыбыз Йемендин мусулмандарына кат жөнөтүп, аларды жалганчыны жок кылууга чакырат. Катты туура кабыл алган мусулмандар аны өлтүрүшөт. Ал өлтүрүлгөндөн кийин Йеменде кайрадан Ислам күчүнө кирип, адамдар дин менен жашай башташат.
  2. Толиха бин Хувайлид ал-Асадий. Бул адам да өзүн пайгамбар деп жарыя кылган. Мусулмандар аны менен бир канча жолу согушушкан. Акырында ал кайрадан динди кабыл алып, мусулман болгон.
  3. Мусайламатул-каззаб. “Мусайлама жалганчы” деген ат менен белгилүү болгон бул адам да өзүн пайгамбар деп жарыялаган. Ал, түн ичинде өзүнө вахий келе баштаганын айтып чыккан. Абу Бакр Сыддык (Алла андан ыраазы болсун) ага каршы аскерлерин жөнөтөт. Аскерди Халид бин Валид, Икрима бин Абу Жахил жана Шархабил бин Хасана (Алла алардан ыраазы болсун) баштап барат. Мусайлама аларга каршы кырк миң аскер менен тосуп чыгат. Айыгышкан катуу согушта Мусайлама өлтүрүлгөн. Аны Ухуд согушунда Хамзаны (Алла андан ыраазы болсун) өлтүргөн Вахш бин Харб өлтүрөт. Вахш бин Харб Хамзаны (Алла андан ыраазы болсун) өлтүргөндөн кийин, пайгамбарыбыздын (Ага Алланын салам-салаваты болсун) чакыруусу менен динди кабыл кылган болчу. Ал Хамазаны өлтүргөн күнөөсүн жууш үчүн атайын Мусайламанын артынан түшүп, акыры аны өлтүрөт. Му-сайлама өлүрүлгөндөн кийин Ислам дини кайрадан өркүндөй баштаган.
  4. Сажаах бинт Ал-хаарис ат- Таглибия. Бул аял араб христиандарынан болгон. Пайгамбарыбыз (Ага Алланын салам-салаваты болсун) дүйнөдөн өткөн соң, өзүн пайгамбар деп жарыялаган. Айланасына көптөгөн адамдарды топтоп, айланасындагы урууларды басып алган. Ал жүрүп отуруп Ямамага чейин жетет. Ошол жерде Мусайламага жолугуп, ага турмушка чыгат. Мусайлама өлтүрүлгөндөн кийин өз жери Таглабага кайтып кетет. Кийин Исламды кабыл алган. Өмүр аягында Басрага көчүп барып, ошол жерде каза болгон.
  5. Мухтар бин Абу Убайд ас- Сакафи. Бул адам таабиьиндердин заманында чыккан. Шийиттердин арасынан чыккан бул жалганчы, өзүнө Жибрийил периште түшкөндүгүн айтып чыккан. Мусьаб бин Зубайр ага каршы бир канча жолу согушуп, акырында Мухтарды өлтүргөн.
  6. Харис бин Саьид. Димашкодон (Дамаск) чыккан бул адам да өзүн пайгамбар деп жарыялаган. Халифа Абдул Малик бин Марван анын жалганчылыгы тууралу билип, ага аскерлерди жөнөтөт. Харис изин жашырып, жашынып калат. Аскерлер аны таап Халифага алып келишет. Халифа бир топ илимдүү адамдарды ага киргизип, аны Исламга кайтарууга аракет кылат. Бирок, Харис тооба кылуудан баш тарат жана өлтүрүлөт.
  7. МирзоГуламАхмадКадиани. ОнтогузунчукылымдаИндияданчыкканбулжалганчыдаөзүнпайгамбардепжарыякылган. Алөзайланасынатоптогонадамдарга “акыркыпайгамбар” экендигинайткан. Өзүнүнпайгамбарлыгындалилдөөгөдалаалаткылганбирканчакитептердижазган. Ошол замандагы Ислам дининин душмандары аны динге каршы курал катары колдонуп, ага материалдык жардамдарын көрсөтүп турушкан. Натыйжада, анын жолун жолдогондор көбөйүп, азыркы учурга чейин “Ахмадия”, “Кадиания” деген агымдар жашап келет. Ал эми бир китебинде “Менин үйүмө чума оорусу кирбейт” деп жазган Ахмад Кадиани дал ушул оору менен ооруп, ажаткана ичинде жан берген.

? Уландысы бар…

//

The post ? Кыямат алааматтары – 3   appeared first on FORMULA.KG.

October 21, 2015 at 02:52PM

Бул да кызыктуу

Пикир калтыруу

Ой-пикириңизди жазыңыз Обязательные поля помечены *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button