“ЧЫНДЫК ӨЛҮМДӨН САКТАП, БЕЙИШКЕ ЖЕТЕЛЕЙТ”

Отунчу отун жыйнап, жыйнаган отундарын чоң үймөк кылып үйүп койгон болчу. Отунун үйүнө ташып кетээрден мурда, бир аз эс алып алайын деп отурат. Ошол кезде алыстан жаш жигиттин карааны көрүнүп калат. Ал жигит чуркап, чарчап, чаңкап отунчунун жанына келет да: “Мени артымдан эки душман кууп келе жатышат, эгер алар мага жетип алышса мени өлтүрүп коюшат, мени отундун үймөгүнө жашырып коюңуз” – деп суранат. Отунчу: “Макул! Мына бул чоң үймөктүн ичине кирип жашынып ал! ” – деп, жаш жигитти жашырып коёт да, отун чаап, отун жыйнамыш болуп ишин улантат. Бир аздан кийин отунчу, шашып чуркап келе жаткан эки кишини көрөт. Ал экөөсү отунчунун жанына келип: “Биз жаш жигитти издеп жүрөбүз, эгер сиз көргөн болсоңуз кайсыл тарапка кеткендигин айтып коёсузбу” –  деп анын боюнун узундугун, өңү-түсүн жана башка белгилерин айтып сүрөттөп берет. Отунчу ошол замат: “Ооба, силер айткан жигитти көрдүм, ал бир аз мурда силерден качып менин жаныма келди, мен аны бул үймөктүн ичине жашырып койдум. Жакшылап издеп көрсөңөр табасыңар” – дейт. Үймөктүн ичине жашынган жигит, отунчунун сөздөрүн угуп турган болот. Эми мени таап алышат экен деп корккондугунан жүрөгү түшүп, ажалы көзүнө көрүнө калат. Кууп келген кишилердин бири экинчисине: “Бул ою жаман отунчу, бизди отундун ичин издетип алек кылып, жигитти качып кетсин деп жатат, анын сөзүнө ишенбе, ойлоп көрсөң, өзү отундун үймөгүнө жашырып, кайра өзү кайда экендигин айтмак беле? Бул акылга сыйбаган сөз. Андан көрө жүр, артынан кууп жетели” – деп, чуркап кетип калышат. Ал экөөсү алыстап, көзгө көрүнбөй калган кезде, бир тарабынан тигилерден кутулгандыгына сүйүнсө, экинчи тараптан толкунданган, таң калган жигит үймөктөн ачуулуу чыгып, отунчуну жемелегенсип мындай дейт: “Бул эмне кылганыңыз? Өзүңүз жашырып, кайра өзүңүз менин кайда экендигимди айтып койгондугуңуз эмнеси? Жүрөгүңүз таш сыяктуу катуубу? Сизде мээрим деген жокпу? “. 
Отунчу: 

“Ээ, балам! Эгер аларга калп айтсам, алар сени издеп таап алмак да өлтүрүп коюшмак. Түбөлүк эсиңде тут! Эгер калп айтып өлүмдөн аман калуу мүмкүн болсо, анда чындыкты, акыйкатты айтып аман калуу алдаканча жогору” – деп, насаатын айтып жигитти жолго салат.

Абдишүкүр ажы Нарматов.
Live Covid-19
USA 4,877,530
Жуктургандар: 4,877,530
Каза тапты: 159,410
Айыккандар: 2,451,326
Активдүү: 2,266,794
Brazil 2,759,436
Жуктургандар: 2,759,436
Каза тапты: 95,078
Айыккандар: 1,912,319
Активдүү: 752,039
India 1,902,598
Жуктургандар: 1,902,598
Каза тапты: 39,814
Айыккандар: 1,279,526
Активдүү: 583,258
Russia 861,423
Жуктургандар: 861,423
Каза тапты: 14,351
Айыккандар: 661,471
Активдүү: 185,601
South Africa 516,862
Жуктургандар: 516,862
Каза тапты: 8,539
Айыккандар: 358,037
Активдүү: 150,286
Mexico 443,813
Жуктургандар: 443,813
Каза тапты: 48,012
Айыккандар: 295,677
Активдүү: 100,124
Peru 433,100
Жуктургандар: 433,100
Каза тапты: 19,811
Айыккандар: 298,091
Активдүү: 115,198
Chile 362,962
Жуктургандар: 362,962
Каза тапты: 9,745
Айыккандар: 336,330
Активдүү: 16,887
Spain 344,134
Жуктургандар: 344,134
Каза тапты: 28,472
Айыккандар: -
Активдүү: 315,662
Colombia 327,850
Жуктургандар: 327,850
Каза тапты: 11,017
Айыккандар: 173,727
Активдүү: 143,106
Iran 314,786
Жуктургандар: 314,786
Каза тапты: 17,617
Айыккандар: 272,535
Активдүү: 24,634
UK 306,293
Жуктургандар: 306,293
Каза тапты: 46,210
Айыккандар: -
Активдүү: 260,083
Saudi Arabia 281,456
Жуктургандар: 281,456
Каза тапты: 2,984
Айыккандар: 243,713
Активдүү: 34,759
Pakistan 280,461
Жуктургандар: 280,461
Каза тапты: 5,999
Айыккандар: 249,397
Активдүү: 25,065
Italy 248,419
Жуктургандар: 248,419
Каза тапты: 35,171
Айыккандар: 200,766
Активдүү: 12,482
Bangladesh 244,020
Жуктургандар: 244,020
Каза тапты: 3,234
Айыккандар: 139,860
Активдүү: 100,926
Turkey 233,851
Жуктургандар: 233,851
Каза тапты: 5,747
Айыккандар: 217,497
Активдүү: 10,607
Germany 212,331
Жуктургандар: 212,331
Каза тапты: 9,232
Айыккандар: 194,700
Активдүү: 8,399
Argentina 206,743
Жуктургандар: 206,743
Каза тапты: 3,863
Айыккандар: 94,129
Активдүү: 108,751
France 191,295
Жуктургандар: 191,295
Каза тапты: 30,294
Айыккандар: 82,166
Активдүү: 78,835
Iraq 134,722
Жуктургандар: 134,722
Каза тапты: 5,017
Айыккандар: 96,103
Активдүү: 33,602
Canada 117,333
Жуктургандар: 117,333
Каза тапты: 8,953
Айыккандар: 101,839
Активдүү: 6,541
Indonesia 115,056
Жуктургандар: 115,056
Каза тапты: 5,388
Айыккандар: 72,050
Активдүү: 37,618
Philippines 112,593
Жуктургандар: 112,593
Каза тапты: 2,115
Айыккандар: 66,049
Активдүү: 44,429
Qatar 111,538
Жуктургандар: 111,538
Каза тапты: 177
Айыккандар: 108,254
Активдүү: 3,107
Egypt 94,640
Жуктургандар: 94,640
Каза тапты: 4,888
Айыккандар: 44,066
Активдүү: 45,686
Kazakhstan 93,820
Жуктургандар: 93,820
Каза тапты: 1,058
Айыккандар: 65,132
Активдүү: 27,630
Ecuador 87,041
Жуктургандар: 87,041
Каза тапты: 5,767
Айыккандар: 59,344
Активдүү: 21,930
China 84,464
Жуктургандар: 84,464
Каза тапты: 4,634
Айыккандар: 79,030
Активдүү: 800
Bolivia 81,846
Жуктургандар: 81,846
Каза тапты: 3,228
Айыккандар: 24,510
Активдүү: 54,108

Жооп калтыруу

Email дарегиңиз жарыяланбайт!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.