Чычкан

Чычкан үй ээсинин капкан көтөрүп жүргөнүн көрүп, үрөйү учуп эсинен танды. Бир топ убакытта өзүнө келип, тооко энтигип чуркап барды да:
«Кожоюн капкан көтөрүп жүрөт, болду-болбоду айбанаттарды кармайм дейт го, мунун алдын албаса болбойт. Кеңешели…» дейт.
Муну уккан тоок, канаттарын каккылап:

– Мен деген канаттуумун да, айбанат эмесмин, ал сенин көйгөйүң. Капканды койсо сага коёт, мага эмес», деп тескери басып кетти.
Муну уккан чычкан ого бетер жүрөгү түшүп, айбанат болсо койго барайын деп, чуркап койго келди. Койго да энтигип жатып тоокко айткандарын угузду.

Кой да тоотуп койбой, оозундагы чайнап жаткан чөбүн жутуп, бир аз оңдонгонсуп, чычканга таңыркагансып карады да:
«Ай чычкан ай, ушу сен эсиң менен болсоң! Ааламда койго да капкан салмак беле, бизди кармайм десе, биз жөн эле туруп беребиз да качпай-нетпей эле. Кожоюн капкан көтөрүп жүргөн болсо, ал сени кармайм деп жүрөт, мага эскерткичең өзүң абайла», деп каткырды.
Койдон да үмүтүн үзгөн чычкан эми уйга барып жалдырады. Жатып алып, кебшенип жаткан уй чычкандын муңун акырына чейин камаарабай укту да, эрди-мурдун жаланып алып, чычканга минтип акыл үйрөткөнсүп жооп берди:

«Ай Чыкем ай Чыкем! Өзүң ойлосоң боло, ошол сен көргөн капканың менин бир туягыма да дал келбейт. Андыктан аны менен бизди коркутам деп ойлобой эле кой, ал деген сенин көйгөйүң. А өзүңдүн көйгөйүң менен биздин башыбызды оорутпа», деп чычканды сүзө качырды.

Байкуш чычкан капкандан эмес уйдун туягынын астында калып өлүп кала жаздады. Баарынан үмүтүн үзүп, үшкүрүнүп жатып калды.

Кожоюн койгон капканга жылан түшүп калды. Аны алам деген кожоюндун аялын капкандагы жылан чагып алды. Аял ооруп калды, табып ага тооктун шорпосун бергиле деп айтты. Менин көйгөйүм эмес деген байкуш тоок биринчилерден болуп курмандыкка чалынды. Оорулуу аялды көргөнү келген туугандарынын көптүгүнөн кожоюн коюн да союп салды. Кожоюндун аялы шыпаа таппай каза болду. Аялдын кара ашына эми уй да союлду.
Ошентип башында чычканды укпай, менин көйгөйүм эмес деп тескери басып кеткендердин баары жанын беришти.

Окуядан алынчу сабак:

Төмөндөгүлөрдүн көйгөйүн жогорудагылар «менин көйгөйүм эмес» дебей угуп койсо. Угуп эле койбой чечип да койсо…

Булак muftiyat.kg
Live Covid-19
USA 3,097,084
Жуктургандар: 3,097,084
Каза тапты: 133,972
Айыккандар: 1,354,863
Активдүү: 1,608,249
Brazil 1,674,655
Жуктургандар: 1,674,655
Каза тапты: 66,868
Айыккандар: 1,117,922
Активдүү: 489,865
India 743,481
Жуктургандар: 743,481
Каза тапты: 20,653
Айыккандар: 457,058
Активдүү: 265,770
Russia 694,230
Жуктургандар: 694,230
Каза тапты: 10,494
Айыккандар: 463,880
Активдүү: 219,856
Peru 309,278
Жуктургандар: 309,278
Каза тапты: 10,952
Айыккандар: 200,938
Активдүү: 97,388
Chile 301,019
Жуктургандар: 301,019
Каза тапты: 6,434
Айыккандар: 268,245
Активдүү: 26,340
Spain 299,210
Жуктургандар: 299,210
Каза тапты: 28,392
Айыккандар: -
Активдүү: 270,818
UK 286,349
Жуктургандар: 286,349
Каза тапты: 44,391
Айыккандар: -
Активдүү: 241,958
Mexico 268,008
Жуктургандар: 268,008
Каза тапты: 32,014
Айыккандар: 163,646
Активдүү: 72,348
Iran 245,688
Жуктургандар: 245,688
Каза тапты: 11,931
Айыккандар: 207,000
Активдүү: 26,757
Italy 241,956
Жуктургандар: 241,956
Каза тапты: 34,899
Айыккандар: 192,815
Активдүү: 14,242
Pakistan 234,509
Жуктургандар: 234,509
Каза тапты: 4,839
Айыккандар: 134,957
Активдүү: 94,713
Saudi Arabia 217,108
Жуктургандар: 217,108
Каза тапты: 2,017
Айыккандар: 154,839
Активдүү: 60,252
South Africa 215,855
Жуктургандар: 215,855
Каза тапты: 3,502
Айыккандар: 102,299
Активдүү: 110,054
Turkey 207,897
Жуктургандар: 207,897
Каза тапты: 5,260
Айыккандар: 185,292
Активдүү: 17,345
Germany 198,355
Жуктургандар: 198,355
Каза тапты: 9,103
Айыккандар: 182,700
Активдүү: 6,552
France 168,810
Жуктургандар: 168,810
Каза тапты: 29,933
Айыккандар: 77,655
Активдүү: 61,222
Bangladesh 168,645
Жуктургандар: 168,645
Каза тапты: 2,151
Айыккандар: 78,102
Активдүү: 88,392
Colombia 124,494
Жуктургандар: 124,494
Каза тапты: 4,359
Айыккандар: 51,861
Активдүү: 68,274
Canada 106,167
Жуктургандар: 106,167
Каза тапты: 8,711
Айыккандар: 69,883
Активдүү: 27,573
Qatar 100,945
Жуктургандар: 100,945
Каза тапты: 134
Айыккандар: 94,903
Активдүү: 5,908
China 83,572
Жуктургандар: 83,572
Каза тапты: 4,634
Айыккандар: 78,548
Активдүү: 390
Argentina 83,426
Жуктургандар: 83,426
Каза тапты: 1,644
Айыккандар: 30,095
Активдүү: 51,687
Egypt 77,279
Жуктургандар: 77,279
Каза тапты: 3,489
Айыккандар: 21,718
Активдүү: 52,072
Sweden 73,344
Жуктургандар: 73,344
Каза тапты: 5,447
Айыккандар: -
Активдүү: 67,897
Indonesia 66,226
Жуктургандар: 66,226
Каза тапты: 3,309
Айыккандар: 30,785
Активдүү: 32,132
Iraq 64,701
Жуктургандар: 64,701
Каза тапты: 2,685
Айыккандар: 36,252
Активдүү: 25,764
Belarus 64,003
Жуктургандар: 64,003
Каза тапты: 436
Айыккандар: 51,902
Активдүү: 11,665
Ecuador 63,245
Жуктургандар: 63,245
Каза тапты: 4,873
Айыккандар: 29,071
Активдүү: 29,301
Belgium 62,058
Жуктургандар: 62,058
Каза тапты: 9,774
Айыккандар: 17,122
Активдүү: 35,162

Жооп калтыруу

Email дарегиңиз жарыяланбайт!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.