Туугандар менен болгон адеп

✍🏻Туугандар менен карым-катнашта болуу бул дүйнөдө ырыскынын кенен, өмүрдүн узун болуусуна, ал эми Акыретте Алла Тааланын ыраазылыгына жетүүгө себеп болот. Бул туурасында Алланын элчиси (Ага Алланын салават-саламдары болсун):
«Кимде-ким, ырыскысы кенен, өмүрү узун болуусун кааласа, жакындары менен туугандык байланышын үзбөсүн»! – деп айткан. (Бухари: 5986. Муслим: 2557).📚

🤝Жакын туугандар ата-тектеги туугандар жана кайын-журт себептүү түзүлгөн туугандар.

☝🏻Мусулмандын жакын туугандарына карата болгон милдеттери төмөнкүлөр:

📌1. Алар менен жакшы мамиледе болуп мээримин төгүү.

📌2. Алардын алсыздарына жардам берип, жакшылык кы-луу.

📌3. Кедейлерине материалдык жардам көрсөтүп туруу.

📌4. Орууларынан кабар алып, оруу эместеринин абалдарын сурап туруу.

📌5. Алар менен болгон мамилени үзүүдөн сактануу (эгерде алар мамилени үзүп коюшса да). Анткени туугандык мамилени үзүү пенденин бейишке кирбей калуусуна себеп болот.
Бул туурасында пайгамбарыбыз (Ага Алланын салават-са-ламдары болсун) минтип айт-кан:
«Тууганчылыктан кол үзгөн адам бейишке кир-бейт». (Бухари: 5984. Муслим: 2556).📚

📌6. Эгерде кошуна болсо, туугандык жана кошуналык милдетти аткаруу керек.
Ыйык Куранда Алла Таала минтип айткан:
«Алла Таалага кулчулук (ибадат) кылгыла жана Ага эч нерсени тең (шерик) кылбагыла! Ата – энеңерге, тууган-урукка, жетимдерге, бейбечараларга, тууган кошунага, бөтөн кошунага, жаныңардагы жолдошуңарга, жолоочу мусаапырга жана кол астыңардагы кулдарыңарга жакшы мамиле кылгыла»! (Ниса сүрөсү, 36-аят).📘

Ошондуктан башкаларга караганда жакын туугандарга садака берүү жогору турат.
Алла Таала айткан: «(Оо, Мухаммад) сенден эмнени (жана кимдерге) кайрымдуулук кылууну сурашат.
“Кандай жакшылык кылсаңар (анын баарын) ата-энеге, тууган-урукка, жетимдер менен бей-бечараларга жана жолоочу мусаапырларга кылгыла. Кандай жакшылык кылсаңар, Алла Таала баарын көрүп, билип турат». (Бакара сүрөсү, 215-аят).📘

🔗Бир жолу пайгамбарыбыз (Ага Алланын салам-салава-ты болсун) кайсы бир адамдар тууралуу айтып жатып:
“Алардын үй-бүлөсү менин жакындарым эмес. Менин жакындарым – Алла Таала жана момундардын жакшылары. Бирок, алар менен туугандыгыбыз бар. Ошондуктан алар менен туугандык байланышта болом» – деп айткан. (Бухари: 5990, Муслим: 215)…📚

👨‍👩‍👧‍👦 БАКТЫЛУУЛУК ФОРМУЛАСЫ
══════════════════
✿ OK.ru/Formulasy
✿ Fb.com/Formulasy
✿ Vk.com/Formulasy
✿ Youtube.com/Formulasy
✿ Instagram.com/Formulasy
✿ +996700334493
✿ WWW.FORMULA.KG

Live Covid-19

Жооп калтыруу

Email дарегиңиз жарыяланбайт!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.