Ээ,Кыямат! Тез -тез келчи Кыямат!

Ээ Кыямат! Тез-тез келчи Кыямат!

Ээ Кыямат! Тез-тез келчи Кыямат!
Бизге зыян берген заалым ким дейин!
Бүт күнөөсүн өз мойнуна алган соң,
Анык жүзүн көрүп мен да тилдейин.

Азыр билбейм, анык жаман кимиси?
Душман чыгат агасы же иниси.
Бүгүн тууган болуп жүрсөк эртеси,
Жан кейдирет түлкү кейпин кийиши.

Элдер түрдүү, жакшы жаман аралаш.
Айырмасын билип турам замандаш!
Бир энеден төрөлсө да балдары,
Душман өңдүү, бир-бирине атаандаш.

Пейли бузук жандар жүрөт каткырып,
Шайтан кейпин кийип элди азгырып.
Эгер тез-тез Кыямат Күн келгенде…
Жазаламак Кудай чокко жаткырып.

Түрү суук, эки жүздүү адамдар,
Жакшылардын кара чачын агартты!
Сөз ташыган ушакчылар алсыздын,
Кан басымын көтөргөнгө жарышты.

Сураштырса бир атанын балдары,
Адамдарда коркуу сезим калбады.
Айрымдары маңкурт кылып кишини,
Тынч жашоосун бузуу жолун тандады.

Жер көтөргүс, толуп-ташкан күнөөсү,
Кадам сайын болуп жатам күбөсү.
Бир-биринин көздөрүнө чөп салып,
Ийри жүрөт аялы же күйөөсү.

Мына ушулар катардагы адамдар,
Апаат келсе бирдей басат кадамдар.
Кыямат Күн келсе гана бөлүнүп,
Эки башка жашай турган заман бар.

Ошондуктан тез-тез келчи Кыямат,
Бейиш төрдө бала ыйласын ыңаалап.
Ага кошо ата-эненин күлкүсү,
Ыймандуулар акыретте чыңалат.

«Баардык жандар өлүм даамын татышат жана Кыямат Күнү ар бириңерге сыйлыгыңар толугу менен берилет. (Ошондо) ким Тозок отунан куткарылып, Бейишке киргизилген болсо, мына ошол ийгиликке жетет. Дүйнө жашоосу- азгырыктардан гана пайдалануу».
(Аали Имран, 185-аят).

«Аз гана пайдалануудан кийин алардын орду Тозок. (Ал) кандай жаман орун»!
(Аали Имран, 197-аят).

Жаңыбай Баткен…

Live Covid-19
USA 3,219,999
Жуктургандар: 3,219,999
Каза тапты: 135,822
Айыккандар: 1,426,428
Активдүү: 1,657,749
Brazil 1,759,103
Жуктургандар: 1,759,103
Каза тапты: 69,254
Айыккандар: 1,152,467
Активдүү: 537,382
India 794,842
Жуктургандар: 794,842
Каза тапты: 21,623
Айыккандар: 495,960
Активдүү: 277,259
Russia 707,301
Жуктургандар: 707,301
Каза тапты: 10,843
Айыккандар: 481,316
Активдүү: 215,142
Peru 316,448
Жуктургандар: 316,448
Каза тапты: 11,314
Айыккандар: 207,802
Активдүү: 97,332
Chile 306,216
Жуктургандар: 306,216
Каза тапты: 6,682
Айыккандар: 274,922
Активдүү: 24,612
Spain 300,136
Жуктургандар: 300,136
Каза тапты: 28,401
Айыккандар: -
Активдүү: 271,735
UK 287,621
Жуктургандар: 287,621
Каза тапты: 44,602
Айыккандар: -
Активдүү: 243,019
Mexico 282,283
Жуктургандар: 282,283
Каза тапты: 33,526
Айыккандар: 172,230
Активдүү: 76,527
Iran 250,458
Жуктургандар: 250,458
Каза тапты: 12,305
Айыккандар: 212,176
Активдүү: 25,977
Italy 242,363
Жуктургандар: 242,363
Каза тапты: 34,926
Айыккандар: 193,978
Активдүү: 13,459
Pakistan 240,848
Жуктургандар: 240,848
Каза тапты: 4,983
Айыккандар: 145,311
Активдүү: 90,554
South Africa 238,339
Жуктургандар: 238,339
Каза тапты: 3,720
Айыккандар: 113,061
Активдүү: 121,558
Saudi Arabia 223,327
Жуктургандар: 223,327
Каза тапты: 2,100
Айыккандар: 161,096
Активдүү: 60,131
Turkey 209,962
Жуктургандар: 209,962
Каза тапты: 5,300
Айыккандар: 190,390
Активдүү: 14,272
Germany 199,198
Жуктургандар: 199,198
Каза тапты: 9,125
Айыккандар: 183,600
Активдүү: 6,473
Bangladesh 175,494
Жуктургандар: 175,494
Каза тапты: 2,238
Айыккандар: 84,544
Активдүү: 88,712
France 170,094
Жуктургандар: 170,094
Каза тапты: 29,979
Айыккандар: 78,170
Активдүү: 61,945
Colombia 133,973
Жуктургандар: 133,973
Каза тапты: 4,714
Айыккандар: 56,272
Активдүү: 72,987
Canada 106,805
Жуктургандар: 106,805
Каза тапты: 8,749
Айыккандар: 70,574
Активдүү: 27,482
Qatar 102,110
Жуктургандар: 102,110
Каза тапты: 142
Айыккандар: 97,272
Активдүү: 4,696
Argentina 90,693
Жуктургандар: 90,693
Каза тапты: 1,720
Айыккандар: 38,313
Активдүү: 50,660
China 83,585
Жуктургандар: 83,585
Каза тапты: 4,634
Айыккандар: 78,609
Активдүү: 342
Egypt 79,254
Жуктургандар: 79,254
Каза тапты: 3,617
Айыккандар: 22,753
Активдүү: 52,884
Sweden 74,333
Жуктургандар: 74,333
Каза тапты: 5,500
Айыккандар: -
Активдүү: 68,833
Indonesia 70,736
Жуктургандар: 70,736
Каза тапты: 3,417
Айыккандар: 32,651
Активдүү: 34,668
Iraq 69,612
Жуктургандар: 69,612
Каза тапты: 2,882
Айыккандар: 39,502
Активдүү: 27,228
Belarus 64,411
Жуктургандар: 64,411
Каза тапты: 449
Айыккандар: 53,609
Активдүү: 10,353
Ecuador 64,221
Жуктургандар: 64,221
Каза тапты: 4,900
Айыккандар: 29,184
Активдүү: 30,137
Belgium 62,210
Жуктургандар: 62,210
Каза тапты: 9,778
Айыккандар: 17,159
Активдүү: 35,273

Жооп калтыруу

Email дарегиңиз жарыяланбайт!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.