Ээ,Кыямат! Тез -тез келчи Кыямат!

Ээ Кыямат! Тез-тез келчи Кыямат!

Ээ Кыямат! Тез-тез келчи Кыямат!
Бизге зыян берген заалым ким дейин!
Бүт күнөөсүн өз мойнуна алган соң,
Анык жүзүн көрүп мен да тилдейин.

Азыр билбейм, анык жаман кимиси?
Душман чыгат агасы же иниси.
Бүгүн тууган болуп жүрсөк эртеси,
Жан кейдирет түлкү кейпин кийиши.

Элдер түрдүү, жакшы жаман аралаш.
Айырмасын билип турам замандаш!
Бир энеден төрөлсө да балдары,
Душман өңдүү, бир-бирине атаандаш.

Пейли бузук жандар жүрөт каткырып,
Шайтан кейпин кийип элди азгырып.
Эгер тез-тез Кыямат Күн келгенде…
Жазаламак Кудай чокко жаткырып.

Түрү суук, эки жүздүү адамдар,
Жакшылардын кара чачын агартты!
Сөз ташыган ушакчылар алсыздын,
Кан басымын көтөргөнгө жарышты.

Сураштырса бир атанын балдары,
Адамдарда коркуу сезим калбады.
Айрымдары маңкурт кылып кишини,
Тынч жашоосун бузуу жолун тандады.

Жер көтөргүс, толуп-ташкан күнөөсү,
Кадам сайын болуп жатам күбөсү.
Бир-биринин көздөрүнө чөп салып,
Ийри жүрөт аялы же күйөөсү.

Мына ушулар катардагы адамдар,
Апаат келсе бирдей басат кадамдар.
Кыямат Күн келсе гана бөлүнүп,
Эки башка жашай турган заман бар.

Ошондуктан тез-тез келчи Кыямат,
Бейиш төрдө бала ыйласын ыңаалап.
Ага кошо ата-эненин күлкүсү,
Ыймандуулар акыретте чыңалат.

«Баардык жандар өлүм даамын татышат жана Кыямат Күнү ар бириңерге сыйлыгыңар толугу менен берилет. (Ошондо) ким Тозок отунан куткарылып, Бейишке киргизилген болсо, мына ошол ийгиликке жетет. Дүйнө жашоосу- азгырыктардан гана пайдалануу».
(Аали Имран, 185-аят).

«Аз гана пайдалануудан кийин алардын орду Тозок. (Ал) кандай жаман орун»!
(Аали Имран, 197-аят).

Жаңыбай Баткен…

Live Covid-19
USA 1,965,912
Жуктургандар: 1,965,912
Каза тапты: 111,394
Айыккандар: 738,729
Активдүү: 1,115,789
Brazil 646,006
Жуктургандар: 646,006
Каза тапты: 35,047
Айыккандар: 302,084
Активдүү: 308,875
Russia 458,689
Жуктургандар: 458,689
Каза тапты: 5,725
Айыккандар: 221,388
Активдүү: 231,576
Spain 288,058
Жуктургандар: 288,058
Каза тапты: 27,134
Айыккандар: -
Активдүү: 260,924
UK 283,311
Жуктургандар: 283,311
Каза тапты: 40,261
Айыккандар: -
Активдүү: 243,050
India 237,395
Жуктургандар: 237,395
Каза тапты: 6,650
Айыккандар: 114,073
Активдүү: 116,672
Italy 234,531
Жуктургандар: 234,531
Каза тапты: 33,774
Айыккандар: 163,781
Активдүү: 36,976
Peru 187,400
Жуктургандар: 187,400
Каза тапты: 5,162
Айыккандар: 79,214
Активдүү: 103,024
Germany 185,414
Жуктургандар: 185,414
Каза тапты: 8,763
Айыккандар: 168,900
Активдүү: 7,751
Turkey 168,340
Жуктургандар: 168,340
Каза тапты: 4,648
Айыккандар: 133,400
Активдүү: 30,292
Iran 167,156
Жуктургандар: 167,156
Каза тапты: 8,134
Айыккандар: 129,741
Активдүү: 29,281
France 153,055
Жуктургандар: 153,055
Каза тапты: 29,111
Айыккандар: 70,504
Активдүү: 53,440
Chile 122,499
Жуктургандар: 122,499
Каза тапты: 1,448
Айыккандар: 95,631
Активдүү: 25,420
Mexico 110,026
Жуктургандар: 110,026
Каза тапты: 13,170
Айыккандар: 78,590
Активдүү: 18,266
Saudi Arabia 95,748
Жуктургандар: 95,748
Каза тапты: 642
Айыккандар: 70,616
Активдүү: 24,490
Canada 94,335
Жуктургандар: 94,335
Каза тапты: 7,703
Айыккандар: 52,568
Активдүү: 34,064
Pakistan 93,983
Жуктургандар: 93,983
Каза тапты: 1,935
Айыккандар: 32,581
Активдүү: 59,467
China 83,030
Жуктургандар: 83,030
Каза тапты: 4,634
Айыккандар: 78,329
Активдүү: 67
Qatar 65,495
Жуктургандар: 65,495
Каза тапты: 49
Айыккандар: 40,935
Активдүү: 24,511
Bangladesh 63,026
Жуктургандар: 63,026
Каза тапты: 846
Айыккандар: 13,325
Активдүү: 48,855
Belgium 59,072
Жуктургандар: 59,072
Каза тапты: 9,580
Айыккандар: 16,190
Активдүү: 33,302
Netherlands 47,152
Жуктургандар: 47,152
Каза тапты: 6,005
Айыккандар: -
Активдүү: 41,147
Belarus 46,868
Жуктургандар: 46,868
Каза тапты: 259
Айыккандар: 22,066
Активдүү: 24,543
South Africa 43,434
Жуктургандар: 43,434
Каза тапты: 908
Айыккандар: 23,088
Активдүү: 19,438
Sweden 42,939
Жуктургандар: 42,939
Каза тапты: 4,639
Айыккандар: -
Активдүү: 38,300
Ecuador 41,575
Жуктургандар: 41,575
Каза тапты: 3,534
Айыккандар: 20,568
Активдүү: 17,473
UAE 37,642
Жуктургандар: 37,642
Каза тапты: 274
Айыккандар: 20,337
Активдүү: 17,031
Singapore 37,527
Жуктургандар: 37,527
Каза тапты: 24
Айыккандар: 24,209
Активдүү: 13,294
Colombia 36,635
Жуктургандар: 36,635
Каза тапты: 1,145
Айыккандар: 13,638
Активдүү: 21,852
Portugal 33,969
Жуктургандар: 33,969
Каза тапты: 1,465
Айыккандар: 20,526
Активдүү: 11,978

Жооп калтыруу

Email дарегиңиз жарыяланбайт!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.